Re-integratie

Wat moet je nou met big data?

01-04-2015

Met big data krijgt het nieuwe werken een nieuwe betekenis. Stel je voor je baas registreert alles wat je doet. Hij kent je agenda, houdt bij hoeveel je mailt, is op de hoogte …

Houdt u zich aan de arbo-verplichtingen?

17-03-2015

Het is misschien niet bij iedereen bekend, maar er is een aantal algemene arbo-verplichtingen die voor alle organisaties gelden met ten minste één werknemer. Het gaat dan om een aantal verplichtingen: RI&E: elke …

Werkgevers laten Participatiewet links liggen

04-03-2015

In het kader van de Participatiewet moeten er dit jaar ongeveer 8.500 aan het werk worden geholpen. In januari zijn er niet meer dan 20 vacatures gepubliceerd waarin gericht wordt gezocht naar mensen …

WW-kas heeft een tekort van ruim 11 miljard

06-02-2015

De verwachte banengroei en de daling van het aantal WW-uitkeringen levert het UWV een financiële meevaller op van bijna een half miljard euro. Toch loopt het tekort van het UWV op met een …

Na de startersbeurs nu ook meesterbeurs

13-01-2015

Je zou maar 50+ zijn en werkloos worden. Dan zijn de uitzichten niet zo best. Maar dankzij de meesterbeurs is er weer hoop. Het idee is afkomstig van Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan …

Oudere werkloze in 2015 de dupe

28-11-2014

Uit een onderzoek van Divosa, de vereniging voor directeuren van de sociale dienst bij gemeenten, blijkt dat werkloze 55-plussers weinig aandacht krijgen. Slechts 8% van de gemeenten kent aan werkloze 55-plussers hoge prioriteit …

Helft van de werkgevers ziet niets in garantiebanen

09-10-2014

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Doel van deze wet is in 2026 100.000 banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere bedrijven. Deze afspraak  hebben werkgevers, vakbonden …