Re-integratie

Arbeidsgehandicapten de dupe van Participatiewet

09-10-2014

Honderden arbeidsgehandicapten met een tijdelijk Wsw-contract raken dreigen hun baan kwijt te raken omdat de gemeenten al vooruit lopen op de bezuinigingen van volgend jaar als gevolg van de Participatiewet. Arbeidsgehandicapten met een …

Geen extra banen ondanks Participatiewet

11-09-2014

De implementatie van de Participatiewet binnen organisaties blijft achter. De helft van de Nederlandse bedrijven (51%) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt …

Zieke flexwerker duur geintje

10-09-2014

Met het ingaan van de Modernisering ziektewet per 1 januari 2014 is de hoogte Ziektewetpremie (met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012) die werkgevers afdragen afhankelijk geworden van het aantal zieke werknemers dat …

Weinig gebruik van premiekorting jongeren

21-07-2014

Er wordt nog maar weinig gebruikgemaakt van de premiekorting voor werkgevers die het kabinet per 1 juli 2014 heeft ingesteld om werkloze jongeren sneller aan een baan te helpen. Dat liet Mirjam Sterk, …

Detachering telt mee voor quotum arbeidsbeperkten

15-07-2014

Werkgevers hebben zich, in het kader van het Sociaal Akkoord en de daaruit voortgekomen Participatiewet, gecommitteerd om de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Lukt dat niet, dan treedt automatisch …

Plan vakbond: 300.000 extra banen in 2020

03-07-2014

De regering, de werkgevers en de vakbonden moeten maatregelen nemen om tot 2020 300.000 extra banen te scheppen. Dat staat in een plan dat de vakbonden FNV, CNV en VCP woensdag 2 juli …

Participatiewet is een feit

02-07-2014

Dinsdag 1 juli heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Participatiewet. Op 1 januari 2015 treedt de wet in werking. De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) …