• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

5 tips voor betere re-integratie na kanker

door Sylvia Bastiaan
Tussen de 30.000 en 40.000 werknemers worden jaarlijks geconfronteerd met kanker. Van degenen die herstellen krijgt maar liefst een kwart (24%) uiteindelijk ontslag, zo blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Goede begeleiding op de werkvloer kan van essentiële invloed zijn in het voorkomen dat de medewerker langer thuis blijft dan nodig, of helemaal niet meer terugkeert in de organisatie. Sylvia Bastiaan, ervaringsdeskundige & HR-adviseur, geeft vijf tips om je als arbeidsprofessional op weg te helpen met een goede begeleiding van medewerkers bij kanker.
 1. Blijf met elkaar in gesprek

  Kanker is heel ingrijpend maar blijf in gesprek met elkaar. Houd rekening met de ziektefase, zet geen druk maar bied begeleiding en ondersteuning om bij elkaar betrokken te blijven. Stem met elkaar af hoe en wanneer je met elkaar gecommuniceerd.

 2. Ondersteun leidinggevende en collega’s

  Oprechte belangstelling voor de persoon zelf zorgt voor een vertrouwensband. Deze basis is nodig om over en weer te kunnen vertellen waar men tegenaan loopt, zodat mogelijke problemen samen opgelost kunnen worden. Als arbeidsprofessional kun je leidinggevende en collega’s ondersteunen om deze band optimaal te houden. Daarnaast kun je informatie over de wet en regelgeving bij verzuim en het verzuimbeleid delen binnen de organisatie.

 3. Doorbreek taboe op de werkvloer

  Informatie geven en delen voorkomt dat er zelf invulling wordt gegeven aan het ziektebeeld. Het organiseren van een bijeenkomst over kanker kan de taboe op de werkvloer doorbreken.

 4. De juiste expertise

  Vaar niet alleen op de wet- en regelgeving bij ziekte maar laat je bijstaan door goede partijen. Zorg dat je de juiste partijen inschakelt die ervaring hebben met de begeleiding bij kanker. Kies een partij die op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen zodat er naar behoefte ondersteuning kan plaatsvinden en er geen onnodige of verkeerde intervisies worden ingekocht.

 5. Stuur op benutbare mogelijkheden

  Laat de werknemer zelf meedenken wat wel kan en wat niet. Stuur zo nodig bij, maar laat de werknemer zelf oplossingen aandragen om de eigen regie te ontwikkelen en te stimuleren. Een kleine aanpassing in de werkomgeving kan al een grote verandering teweegbrengen om de werknemer duurzaam aan het werk te laten gaan.

Sylvia Bastiaan HR Adviseur