• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Actieteams: de oplossing om hoge verzuimkosten de kop in te drukken?

door Noëlle van Wijgerden
Een derde van het werk gerelateerde verzuim komt door werkstress. Ook ongewenst gedrag is een groot probleem: maar liefst 1 op de 6 werknemers heeft hier last van. Deze problemen op de werkvloer kosten organisaties jaarlijks 2,7 miljard euro. Investeren in een positief en gezond werkklimaat kan dus veel opleveren. Maar hoe pak je dat aan?

‘Wees je er allereest van bewust dat niet alleen werkstress, maar ook ongewenst gedrag een belangrijke oorzaak is van ziekteverzuim en burn-out’, vertelt Jessica van Wingerden, directeur van Schouten & Nelissen Research en onderzoeker bij de vakgroep Arbeids- en Organisatie Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Pesten, intimideren, discrimineren of seksuele intimidatie door collega’s en/of leidinggevenden zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag. Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) noemen we dat. Het komt veel voor. Bij 1 op de 3 personen met een burn-out blijkt pesten een achterliggende oorzaak.’

Versterkende effecten

Daarnaast versterken werkstress en ongewenst gedrag elkaar. ‘Werkstress verhoogt de kans op ongewenst gedrag en andersom’, legt ze uit. ‘Bij hoge werkdruk zijn mensen vooral met hun taak bezig. Er is geen aandacht voor hoe je elkaar aanspreekt. Frustratie over de ervaren werkdruk zorgt voor een negatieve sfeer. Op hun beurt ervaren mensen die te maken hebben met ongewenst gedrag weer meer werkdruk.’

Positief werkklimaat

Van Wingerden pleit daarom voor investeren in een positief werkklimaat. In zo’n klimaat hebben medewerkers volgens haar aandacht voor elkaar en voelen ze zich gezien, gehoord en gewaardeerd. Maar hoe doe je dat? ‘Eigenlijk bestaat hiervoor geen standaardaanpak’, legt Van Wingerden uit. ‘Het is vooral belangrijk om te kijken naar wat er werkt binnen je organisatie. Wat past bij de bedrijfscultuur en de structuur? Soms kan er zelfs een oplossing per team nodig zijn.’

Action Research &  Action Learning Methode

Zelf werkt ze daarom graag met de Action Research & Action Learning Methode. Met deze methode vormen mensen uit de organisatie, of een bepaalde afdeling, een actieteam dat zelf in de praktijk onderzoekt wat de oorzaak is van bijvoorbeeld werkstress. Dit actieteam zoekt vanuit hun eigen inzicht gericht naar oplossingen en verbindt hier vervolgens acties aan. Zo verbeteren ze het werkklimaat op de werkplek. ‘Op die manier werk je bottom-up, op een manier die past bij de organisatie en met snel resultaat.’

Ruimte creëren met kleine veranderingen

‘Het mooie is dat je met het actieteam ziet dat kleine dingen soms al verschil kunnen maken’, vertelt Van Wingerden. ‘Bijvoorbeeld iemand bedanken die een spoedklus oppakt of met elkaar in gesprek gaan over wat energie geeft en wat energie kost in het werk. Op die manier geef je medewerkers ruimte en dat kan al bepalend zijn voor de werksfeer.’

Het ministerie van SZW en Schouten & Nelissen werken samen om organisaties te ondersteunen bij het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag. In het kader hiervan wordt bij 20 organisaties gewerkt met een actieteam Goed en Gezond Werken. Na de zomer kunt u in een artikel op www.platformarbeidsmobiliteit meer lezen over de resultaten.

Meer weten? Ga naar www.sn.nl/goed-gezond-werken

Noëlle van Wijgerden Schouten & Nelissen