• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Zo levert de doelgroep banenafspraak jouw organisatie winst op

door Brigitte van Lierop
Ik hoor het de werkgevers denken: ‘Mensen uit de banenafspraak aannemen, het is verplicht, maar als ik mocht kiezen, dan …’ Zonde, want in veel gevallen levert het de organisatie juist winst op. Dat geldt niet alleen voor grote bedrijven. Ook in het MKB en zelfs bij de kleine zelfstandige kan Functiecreatie, ofwel: het anders inrichten van werk en het creëren van een baan voor de mensen uit de doelgroep banenafspraak, rechtstreeks tot winst leiden. In dit artikel illustreer ik dit aan de hand van drie regelrechte business cases.

Het high tech bedrijf

Het high tech bedrijf in het oosten van het land heeft moeite met het vinden van hoogopgeleide operators. We analyseerden de werkprocessen. Van de achttien taken die deze procesoperators uitvoeren, zijn er twee gemakkelijk uit hun werkproces te halen. En die twee taken passen prima bij de mogelijkheden van mensen uit de doelgroep banenafspraak. Het bedrijf neemt de uitdaging aan om het anders in te richten. De praktijk laat zien dat een team van vijftien procesoperators even productief kan draaien als het bestaat uit tien procesoperators en vijf assistent procesoperators afkomstig uit de doelgroep banenafspraak. De vacatures van hoogopgeleide procesoperators hoefden hierdoor niet meer te worden ingevuld.

De rekensom:

Besparing           5 x procesoperators (uitzendkrachten)                 € 225.000

Kosten                 5 x assistent procesoperator                                € 160.000

Extra begeleiding                                                                       €     3.000

 

De verandering levert het bedrijf een besparing op van 62.000 euro op jaarbasis, per team.

De juristen

Een grote overheidsorganisatie in het westen van het land heeft tientallen juristen in dienst die zich bezighouden met het afhandelen van claims en andere vragen van burgers. Onderdeel van hun werk is het voeren van gesprekken met burgers over hun claims en hun vragen. Ze hebben een enorme achterstand en ze weten dat als ze niet op tijd zijn met reageren, dit veel geld kost. Overwerken is niet genoeg, meer tijd is nodig. Ze steken de koppen bij elkaar om eens te kijken waar ze feitelijk hun tijd aan besteden. Vrij snel ontdekken ze dat ze veel tijd kwijt zijn met zelf hun gasten beneden bij de receptie op te halen en weer mee te nemen naar hun afdeling op de twintigste verdieping. Essentieel, maar het kan ook een anders. De medewerker uit de doelgroep banenafspraak kan dit werk ook doen, maar kost ook geld. Aan de andere kant, het aantal op tijd afgehandelde claims en vragen stijgt significant. We krijgen geen inzicht in cijfers, maar de win – win – win is wel duidelijk: de juristen zijn blij dat ze niet meer hoeven lopen én ze meer claims kunnen afhandelen, de kosten voor de achterstand gaan flink omlaag én ze kunnen iemand uit de doelgroep banenafspraak in dienst nemen.

Een groeibedrijf

Het bedrijf maakt een flinke groei door, heeft veel medewerkers op middelbaar en hoger niveau en heeft voortdurend vacatures. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is de drijfveer om eens te kijken of ‘het bij hen kan’. Met een verandering in twee trappen wordt de positieve business case helder. Een deel van het werk van de hoger opgeleiden gaat naar de middelbaar opgeleiden en een deel van het werk van laatstgenoemden werk gaat weer naar nieuwe medewerkers uit de doelgroep banenafspraak. Het bedrijf begint op één afdeling en realiseert door de verandering een besparing op jaarbasis van 25.000 euro. Hoogstwaarschijnlijk kan deze besparing op meerdere afdelingen gerealiseerd worden.

Tenslotte

Er zijn vele voorbeelden in het land, waarbij een positieve business case is gerealiseerd met behulp van de banenafspraak. Immers, overal zijn er tekorten, overal is sprake van vergrijzing en overal is behoefte aan efficiënter werken.

Kortom, overal zijn er redenen voor organisaties en bedrijven om eens goed te kijken naar hoe ze het werk georganiseerd hebben en hoe ze de vaak gevoelde dreiging van een quotum of banenafspraak kunnen vertalen naar kansen voor het eigen bedrijf!

Meer weten? Lees dit artikel over Functiecreatie.

Brigitte van Lierop Eigenaar Disworks