• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Checklist Loonbeslag

door Stephan van der Giessen
Medewerkers met financiële problemen: het komt meer voor dan je denkt. Vaak kom je hier (te) laat achter, namelijk als er loonbeslag wordt gelegd op het inkomen van je medewerker. Maar wat zijn de gevolgen van schuldproblematiek op je medewerkers én je organisatie? Bekijk in deze checklist wat je als HR-professional kan doen als er sprake is van loonbeslag, hoe je financiële problemen bij medewerkers herkent en wat je kunt doen om deze te voorkomen.

Wat is een loonbeslag precies?

Bij een loonbeslag neemt een deurwaarder namens een schuldeiser een deel van het inkomen in. De deurwaarder bepaalt welk deel van het inkomen de werknemer mag behouden, dit is de zogeheten beslagvrije voet. De deurwaarder ontvangt het meerdere aan inkomen via de werkgever als betaling op de schuld, deurwaarderskosten en rente. De deurwaarder doet dit niet als een schuld wordt betaald. Ook heeft hij voor beslaglegging eerst een vonnis van de kantonrechter nodig, waarin staat dat de vordering is toegewezen.

Verplichte medewerking

Een deurwaarder legt het loonbeslag bij de werkgever. De werkgever ontvangt een brief met daarin het bevel informatie te verstrekken over de arbeidsovereenkomst en het loon van de medewerker. Daarnaast bevat deze het bevel het meerdere aan inkomen boven de beslagvrije voet over te maken naar de deurwaarder.

De werkgever is verplicht hieraan mee te werken.

Beslag leidt tot nieuwe problemen

Het gevolg van loonbeslag is dat de werknemer minder loon ontvangt. Daardoor heeft hij dus minder middelen om de vaste lasten en de boodschappen te betalen. Hoewel de werknemer een bedrag ter hoogte van de beslagvrije voet ontvangt en daarmee zou moeten kunnen volstaan voor de betaling van de vaste lasten, leidt de terugloop in inkomen vaak tot nieuwe problemen. Ineens moet het uitgavenpatroon daadwerkelijk worden aangepast.

Hier begint veelal een periode waarbij het ene gat met het andere wordt gevuld en de schuldenproblematiek groter wordt.

Loonbeslag kost geld

De administratieve verwerking van een loonbeslag kost gemiddeld 3 uur aan tijd. Tijd die door de HR-medewerker nu niet productief ten behoeve van de werkgever kan worden ingezet. Belangrijker nog zijn de aanvullende kosten die een medewerker met financiële problemen voor een werkgever meebrengt. Het Nibud heeft becijferd dat die kosten op circa € 13.000 uitkomen. Dit komt niet alleen door de tijdsbesteding aan de verwerking van het loonbeslag.

De betreffende medewerker heeft gemiddeld een productiviteitsafname van 20% en een toename van het ziekteverzuim van zeven dagen.

Vertrouwen & schuldhulpverlening

Het is van belang het loonbeslag bespreekbaar te maken met de werknemer. Na doorvragen blijkt vaak dat de financiële problematiek groter is dan deze op het eerste oog lijkt. Door de werknemer te motiveren iets aan de problematiek te doen, komt er beweging in de goede richting. De werkgever doet er goed aan ten eerste het vertrouwen in de werknemer uit te spreken. Daarnaast dient de werkgever aan te sturen op de inzet van schuldhulpverlening.

De werkgever zou de inzet van schuldhulpverlening kunnen financieren. Daarmee wordt niet het probleem (de schuldenlast) gefinancierd, maar de oplossing.

Herkenning & preventie

Ontwikkel beleid op de herkenning en preventie van schuldenproblematiek bij werknemers. Het gaat daarbij vooral om de training van verantwoordelijken in:

 • het herkennen van signalen over financiële problemen;
 • de omgang met die signalen (gesprekstechnieken);
 • de mogelijkheden die bestaan ter oplossing van die problemen.

Daarnaast is het goed richting werknemers uit te dragen, bijvoorbeeld met een handboek, dat de werkgever bereid is ondersteuning te bieden in dergelijke situaties. Zo ervaren werknemers een lagere drempel om de problemen bespreekbaar te maken en kunnen schuldproblemen bij medewerkers vroegtijdig worden aangepakt.

Stephan van der Giessen Directeur Schuldbemiddeling Nederland