• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Checklist: zo signaleer je werkdruk en stress op de werkvloer

door Angelique Wittenbernds
Stress en een te hoge werkdruk onder werknemers leiden tot hoog ziekteverzuim. Je kunt verzuimkosten in de kiem smoren door tijdig in te grijpen. Maar hoe kom je erachter of en welke werknemers last hebben van stress en een te hoge werkdruk? Gebruik deze checklist als test om inzicht te krijgen in het stressniveau binnen je team of afdeling. Herken je signalen? Onderneem dan actie.

Stresssignalen op werknemer- of teamniveau:

Veranderingen in communicatie:

 • werknemers zijn minder open in hun communicatie
 • gejaagd en/of geïrriteerd gedrag
 • er ontstaan conflicten

Tip: Wil je in gesprek gaan met een werknemer/collega die minder open is? Benader deze dan vooral rustig. Zorg voor stiltes, zodat de ander de kans krijgt om na te denken over zijn/haar antwoord. Kom vooral met feiten.

Veranderingen in besluitvormingsprocessen:

 • Beslissingen worden te snel en niet doordacht genomen
 • er wordt te lang gewacht met het nemen van beslissingen
 • er worden geen beslissingen genomen

Tip: Bij veranderingen is het belangrijk dat het proces aansluit bij de medewerkers. Zorg voor goede communicatie, kom met feiten en laat weten wat het de medewerkers of het bedrijf oplevert als de verandering doorgevoerd is. Vergeet hierbij niet te reflecteren en te luisteren naar de ervaringen van medewerkers.

Veranderingen in opstelling naar collega:

 • werknemers tonen minder dan voorheen interesse in collega’s
 • men heeft nauwelijks nog aandacht voor de problemen van collega’s
 • men gaat bepaalde collega’s ontlopen
 • tolerantie naar collega’s neemt af

Tip: Praat met de medewerkers en probeer erachter te komen wat er gebeurd is waardoor er een verandering tot stand is gekomen. Soms zijn het ‘ kleine’ problemen die met een paar simpele stappen opgelost kunnen worden. Wacht bij verandering in gedrag binnen een team niet te lang met onderzoeken wat er aan de hand is.

Veranderingen in prestaties:

 • het werktempo wordt lager
 • er wordt beduidend minder gepresteerd dan vroeger
 • minder aanpassingsvermogen: problemen lijken groter dan voorheen
 • de werknemer komt frequent om hulp vragen

Tip: soms kan het probleem waardoor er verandering in prestaties ontstaan buiten het werk liggen. Sta open voor de medewerker en kijk of er een mogelijkheid is waardoor je de medewerker (tijdelijk) kan ontlasten om hem/haar ruimte te geven het probleem op te lossen, ook als het een privéprobleem privé betreft. Een beetje ruimte zorgt al voor rust in het hoofd.

Veranderingen in gewoonten:

 • duidelijke veranderingen ten aanzien van eten, drinken of roken
 • duidelijke veranderingen ten aanzien van lichamelijke verzorging en kleding

Tip: Als je met een medewerker in gesprek gaat over veranderingen in gewoonten, zorg dan dat je praat vanuit je eigen waarneming, zonder te oordelen. Zeg bijvoorbeeld: ‘ik heb het idee dat je meer bent gaan roken, klopt dat?’ Als de ander met ‘ja’ reageert, vraag dan of je ergens mee kan helpen of dat diegene iets wil bespreken. Als de ander met ‘nee’ reageert, zeg dan dat het je opviel en dat als de ander ergens mee zit, hij/zij altijd mag komen om te praten.

Veranderingen in verzuim of ziektegedrag:

 • men komt vaker te laat of helemaal niet op afspraken
 • men meldt zich vaker voor kortere periodes ziek
 • vage lichamelijke klachten, hoofdpijn, maagpijn, rugpijn, vermoeidheid
 • frequent klaaggedrag
 • gespannen uiterlijk: opgetrokken schouders, minder oogcontact

Tip: Ga in gesprek met de medewerker, denk hierbij vooral aan de persoonlijke aanpak. Houd in acht dat de uitkomst van het gesprek dient te zijn: komen tot een oplossing waarbij de veranderingen aangepakt kunnen worden. Kijk met elkaar naar de mogelijkheden en blijf niet te lang hangen op het waarom.

Stresssignalen op afdelingsniveau:

‘vechtgedrag’:

 • fouten worden gebruikt om mensen afstraffingen te geven
 • de werknemers hebben geen geduld meer voor elkaar, ze luisteren slecht naar elkaar
 • ideeën worden van tafel geveegd nog voordat iemand is uitgesproken
 • werknemers verwijten elkaar ‘er niks van te begrijpen’
 • werknemers horen alleen flarden of fragmenten van wat een ander te zeggen heeft

‘vluchtgedrag’:

 • er doen maar weinig mensen mee aan discussies
 • werknemers komen vaak te laat of zijn geregeld afwezig
 • er worden overhaaste beslissingen genomen, of beslissingen worden juist voortdurend uitgesteld
 • werknemers werken afzonderlijk, niet als een groep
 • er wordt niet gepraat over problemen die andere werknemers ook hebben
 • hoge mate van niet voor jezelf opkomen (subassertiviteit) en passiviteit: men laat de leider de beslissingen nemen

Tip: ga met het team in gesprek. Trek hier 1 of 2 dagdelen voor uit en probeer achter de issues te komen die er spelen, met als uitgangspunt om tot oplossingen te komen hoe het teamgevoel verbeterd kan worden.

Angelique Wittenbernds Eigenaar DiFiducia