• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Werknemers succesfactor bij Banenafspraak

door Yde van der Burgh
Draagvlak en commitment bij werknemers is essentieel voor duurzame plaatsing van arbeidsbeperkten in een organisatie. Werknemers kunnen daarom een reële bijdrage leveren aan de uitvoering van de Banenafspraak, zowel in aantallen instroommogelijkheden als in de duurzaamheid van de bezetting van de banen.

Tussen 2013 en 2026 moeten er 125.000 banen voor arbeidsgehandicapten bij komen in Nederland. Alleen dan zullen de bezuinigingen op de SW-bedrijven verantwoord blijken te zijn en niet ten koste te gaan van de kwetsbare doelgroep.Duurzame plaatsing

In de praktijk blijkt keer op keer dat een duurzame plaatsing binnen een regulier bedrijf in hoge mate afhankelijk is van de wil en inzet van collega’s op de werkvloer. Helaas blijkt ook maar al te vaak dat onbekend, onbemind maakt en dat een gebrek aan betrokkenheid van diezelfde collega’s een succes in de weg staat. Voor HR-functionarissen en werkgevers is het alleen maar goed als binnen hun organisatie draagvlak is voor het binnenhalen van arbeidsgehandicapten. Sterker, gemotiveerde werknemers kunnen hun werkgever soms zelfs het duwtje geven om actief werk te maken van de Banenafspraak. Zij hebben dus ook te winnen bij betrokkenheid van de kant van werknemers.

Landelijke uitstraling

Om die reden moeten regio’s en sectoren die aan de gang gaan met de Banenafspraak gericht investeren in werknemerscommunicatie en tools die werknemers ondersteunen bij hun ambassadeurschap. In steeds meer regio’s beseffen de verschillende partijen dat. Zo vindt op 24 november in de regio Haaglanden een op de werknemers gerichte bijeenkomst plaats onder de wervende titel ‘Collega’s Maken Het Verschil’.  Dat is de eerste van een serie, waarin ook Midden-Brabant en Drechtsteden al data hebben geprikt. Het is een nevenoogmerk van de Haagse bijeenkomst zo mogelijk een landelijke uitstraling te bereiken.

Werknemers-ambassadeurs

‘Collega’s Maken Het Verschil’ markeert de start van een netwerk van Werknemers-Ambassadeurs (in een brede betekenis). Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 1. De actieve betrokkenheid via de OR.
 2. De betrokkenheid bij het spotten van en vormgeven aan instroommogelijkheden.
 3. Het zijn van een compagnon of maatje in het bedrijf en mede verantwoordelijk voor instroommogelijkheden, een warm ontvangst en een vertrouwde collega.
 4. het informeren en enthousiasmeren van collega’s bij andere bedrijven of bedrijfsonderdelen. Dat zijn ambassadeurs in engere zin.

 

De doelstellingen van de op werknemers gerichte activiteiten zijn bedoeld voor het bevorderen van:

 1. een positieve houding van medewerkers in organisaties ten aanzien van de instroom van arbeidsgehandicapten bevorderen.
 2. een positieve houding van collega’s in organisaties ten aanzien van de inpassing van arbeidsgehandicapten, en op die manier de kans op duurzame plaatsingen te vergroten.

Positieve buzz

Het beoogde resultaat is, dat er op de werkvloer een betrokken en positieve ‘buzz’ over de medewerkers met een arbeidsbeperking ontstaat. Verschillende categorieën werknemers zitten in de positie om een positieve rol te spelen bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de Banenafspraak.

OR-leden kunnen de goede vormgeving van de Banenafspraak en het belang van betrokkenheid van collega’s op de werkvloer agenderen in de overlegvergadering. Datzelfde geldt voor actieve vakbondsleden (al dan niet georganiseerd in bedrijfsledengroepen), die in overleg met de bedrijfsleiding aansluiting kunnen zoeken op sectorale afspraken in cao’s en sectorplannen. Maar elke individuele werknemer kan vanuit een meer of minder persoonlijke motivatie een bijdrage leveren aan de instroom van een arbeidsgehandicapte collega.

Yde van der Burgh Beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociale zekerheid bij FNV