• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Realiseer duurzame inzetbaarheid in 6 stappen

door Hennie Verkerk
Maar liefst 38% van de bestuurders maakt zich zorgen over de veroudering van het personeelsbestand, zo blijkt uit een recente benchmark. Hebben ze binnen nu en vijf jaar nog wel de juiste mensen in dienst? Dat is een terechte zorg. Maar de vraag is: kunt u hier als arbeidsprofessional iets aan doen? Ja, zonder twijfel. Zorg er wel voor dat de organisatie hier in een vroeg stadium op is voorbereid.

De overheid verwacht tegenwoordig van de oudere werknemers dat ze langer door werken. Dit is aan de ene kant te begrijpen, want de pensioenfondsen staan onder zware druk. Aan de andere kant moeten we ons ook afvragen wat de gevolgen van dit langer doorwerken zullen zijn. En nu denkt u misschien dat ik het heb over de gevolgen voor de werknemer. Maar nee, ik wil het eens hebben over de gevolgen voor de organisatie en welke bijdrage u met goed werkgeverschap hier aan kunt leveren.

Oudere werknemer zorgt voor innovatie

Ik vind het jammer dat er soms negatief wordt gesproken over de ‘oudere werknemer’. Want naar mijn mening staan oudere werknemers niet voor ‘afnemende productie’ maar voor verdere innovatie en groei, mits deze op de juiste manier worden ontgonnen. Een leven lang leren is daarom niet alleen een motto, maar het geeft daadwerkelijk de kern van de aanpak weer.

Strategisch personeelsbeleid: maar hoe?

Een structurele inzet van andere, ongebruikte, competenties vraagt om een strategisch personeelsbeleid dat is gericht op de aanwezige talenten en de groei. Maar hoe doet u dit?

Meten, ontwikkelen, borgen

Begin vandaag nog met een goede strategische voorbereiding en inrichting. Het is van belang om het ‘continu leren’ af te stemmen op de aanwezige én benodigde kwaliteiten en deze verder te ontwikkelen. Duurzaam inzetten van medewerkers is naar mijn mening  namelijk niets meer en niets minder dat strategisch performance management met in de kern persoonlijke ontwikkeling, gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en structurele monitoring, oftewel Meten, Ontwikkelen en Borgen.

Ambitie en motivatie

Om deze drie pijlers te implementeren en een wezenlijk onderdeel van uw management te maken is het van belang dat u niet alleen in kaart brengt waar iemands sterke punten liggen, maar dat u ook weet hoe de medewerker wordt gemotiveerd, waar zijn ambities liggen en of zijn karakter binnen de organisatie past. En dan niet alleen ten opzichte van de huidige functie, maar juist óók ten opzichte van toekomstige rollen.

Gedurende dit proces is het van belang om de medewerker continu de mogelijkheid te bieden om zich te blijven ontwikkelen, de ambities waar te maken en te kunnen groeien binnen de cultuur van de organisatie.

Een duurzame medewerker: maak het verschil

Dit zijn allemaal kenmerken die het verschil maken tussen een duurzame medewerker en een medewerker die zijn uitdagingen elders gaat zoeken. Het is naar mijn mening daarom ook niet mogelijk om duurzame inzetbaarheid los te zien van overige thema’s zoals performance management en talent management. Ze liggen in elkaar verlengde en vragen dezelfde aanpak.

Maar hoe pakt u dit concreet aan?

U zult als organisatie een aantal stappen moeten nemen. Zorg ervoor dat uw medewerker zich niet alleen aan het begin van zijn carrière kan blijven ontwikkelen, maar ook aan in zijn laatste werkzame jaren. Deze laatste jaren zijn immers dé jaren dat u gretig gebruik kan en moét maken van zijn aanwezige ervaring, kennis, vaardigheden én talenten.

Hoe zien deze stappen er uit?

Stap 1 – Het bepalen van de gewenste situatie, nu en in de toekomst. Aan welke eisen moeten uw medewerkers voldoen?

Stap 2 – Analyseren van de GAP tussen deze huidige en gewenste situatie. Wat heeft u al in huis, welke talenten zijn er en hoe groot is de GAP?

Stap 3 – Persoonlijke ontwikkelplannen. Hoe gaat u uw medewerkers opleiden en de GAP verkleinen, zodat zij straks klaar zijn voor de nieuwe rol binnen de organisatie?

Stap 4 – Opleiden, begeleiden en coachen. Met welke middelen gaat u uw medewerkers opleiden en begeleiden?

Stap 5 – Portfolio en kwaliteitsprofiel. Wat hebben de medewerkers inmiddels bereikt?

Stap 6 – Monitoren en blijven ontwikkelen. Hebben de opleidingen het gewenste effect gehad en hoe kan er door worden ontwikkeld?

Het is belangrijk om deze stappen structureel te verankeren in uw strategische personeelsmanagement. Maak hierbij optimaal gebruik van e-analyses om de ‘zachte’ data te verkrijgen. Combineer dit vervolgens met IT-systemen die vanuit de intrinsieke motivatie van de medewerker het ‘continu leren’ ondersteunen.

Heeft u dit gerealiseerd? Dan weet u zeker dat u binnen nu en vijf jaar nog steeds de juiste mensen in dienst heeft.

Hennie Verkerk Directeur VIPD