• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Help! Hoe neem ik succesvol een expat in dienst?

door Denise Koelman
Zoekt u expertise die in Nederland niet te vinden is? Of lukt het maar niet om een bepaalde functie te vervullen? Dan is het aantrekken van buitenlandse professionals een goede oplossing. Maar bij het aannemen van een expat hoort veel regelwerk.

Werving en selectie

Om in contact te komen met toekomstig buitenlands personeel is het belangrijk om de vacaturetekst in het Engels te maken. Het is sterk om deze vacature zo breed mogelijk uit te zetten, zodat er veel bereik is naar potentiële kandidaten. Op platformen zoals LinkedIn zijn veel profielen te vinden. Na e-mail contact kan er een eerste interview via Skype gedaan worden.

Behoud het overzicht

Het aanvragen van visa en het vinden van accommodatie zijn daar slechts onderdeel van. Niet zelden zien wij dat werkgever én werknemer het overzicht verliezen. Er is veel organisatie nodig voordat buitenlands personeel bij u aan de slag kan.

Praktische zaken

Een expat zal uw hulp nodig hebben bij het aanvragen van een verblijfsvergunning en burgerservicenummer (BSN). Hij heeft accommodatie nodig, een Nederlandse bankrekening, zorgverzekering, medische registratie, tuberculose test, informatie over de 30% regeling. En hij zal bij u aankloppen voor begeleiding bij alledaagse zaken, zoals de werking van het OV.

Tijdige voorbereiding

Het kost tijd om te settelen en veel regelwerk vindt plaats onder werktijd. Het is daarom aan te raden, om veel zaken tijdig voor te bereiden om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Extra kosten voor expats?

Wie als expat naar Nederland komt, krijgt in veel gevallen te maken met extra kosten. Denk aan dubbele huisvesting, medische keuringen, vaccinaties of een bezoek aan het thuisland. De Nederlandse overheid biedt daarom een belastingvoordeel voor expats. Deze 30 procent regeling houdt in dat 70% van het salaris is belast. Tot 30% van het salaris is vrijgesteld van belasting.

30 procent-regeling

Zowel u als uw medewerker hebben hier voordeel bij. Let wel: de 30 procent-regeling geldt alleen als uw werknemer meer dan € 37.296.- per jaar verdient. Het percentage korting is bovendien afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Voor mensen onder de 30 jaar, met een masterdiploma, geldt een minimumsalaris van € 28.350.-.

Op 11 oktober geeft The Relocation Company een workshop over het succesvol in dienst nemen van expats. Bekijk meer informatie op www.hrlive.nl.

Denise Koelman The Relocation Company