• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Feedback vragen? Vergeet het niet!

door Karin Verheij
‘Eigenlijk heb ik geen hulp nodig’, zegt zij. ‘Nou ja, niet bij het vinden van mijn passie, want ik weet al welke baan ik wil.’ Mijn cliënte solliciteert al een half jaar op banen. Van tijd tot tijd mag zij op gesprek komen, maar zij wil dat het sneller gaat, vertelt zij me. Daarom heeft zij mij gebeld. Solliciteren vraagt om volhouden en dat maakt het voor veel coachees zo lastig. Zwaar ook. Want hoe vaak iedereen in hun omgeving ook zegt dat ze die leuke werkplek echt wel zullen vinden, en hoe vaak wij dat als coach ook bevestigen, zij moeten steeds maar weer de energie opbrengen.

 

Mosterd na de maaltijd-feedback

Die onzekerheid kunnen wij als coach niet wegpoetsen. We kunnen ook niet zorgen dat het sneller gaat. Wat we wél kunnen doen is zorgen dat brieven en cv’s beter worden. En samen met onze cliënten kijken of ze iets kunnen doen waar ze misschien nog niet eerder aan hadden gedacht. Mijn cliënte deed al heel veel goed. Alleen het vragen om feedback bij een afwijzing deed zij niet. Zij wist wel dat dat handig is, maar vaak baalde zij zo van de afwijzing, dat zij er niet meer aan wilde denken. Achteraf feedback vragen voelde voor haar ook als mosterd na de maaltijd. Een afwijzing was immers een afwijzing.

Feedback verrast

Toen ik aangaf dat het juist belangrijke informatie voor haarzelf kan opleveren, wilde zij het toch wel weer proberen. Baat het niet dan schaadt het niet. Bij een volgende sollicitatie kreeg zij wéér een afwijzing. Vervolgens belde ze om te vragen waarom. Dat verraste de werkgever. Ze hadden een leuk gesprek. De volgende dag werd zij teruggebeld. De werkgever vond het zo goed dat mijn cliënte om feedback had gevraagd, dat hij haar graag alsnog voor een gesprek wilde uitnodigen. Dat iemand na een afwijzing alsnog om feedback vroeg, had hij namelijk nog niet eerder meegemaakt. Het sollicitatiegesprek verliep goed en mijn cliënte kreeg de baan.

Feedback leidt tot boosheid

Een ander voorbeeld dat aantoont hoe belangrijk het is om feedback te geven én te ontvangen, speelt zich af op de werkvloer zelf. Mijn cliënte had een slechte jaarlijkse beoordeling gehad op haar werk en vroeg mijn hulp bij het zoeken naar een andere baan. Ze reageerde uit boosheid en was gekwetst. Een andere werkplek, dát was de oplossing. Dan hoefde ze niet meer te werken met die vreselijke leidinggevende die toch alleen maar vond dat ze het niet goed deed.

Waar komt de kritiek vandaan?

Ik tastte voorzichtig af. Hoe kwam die leidinggevende aan zijn oordeel? Langzaam maar zeker kwamen we tot de conclusie dat de kritiek niet uit de lucht kwam vallen. Mijn cliënte wist heel goed van zichzelf waar haar verbeterpunten lagen. Maar doordat die punten door haar leidinggevende op een nogal empathieloze manier waren gebracht, stond ze er helemaal niet voor open om er iets mee te doen. Ik vroeg haar of ze echt een andere werkplek wilde. Ze twijfelde, want de organisatie waar ze nu werkte paste wel heel goed bij haar.

Manier van feedback geven is bepalend

We bespraken hoe ze weer in gesprek met de leidinggevende kon gaan. Zodat ze hem kon vertellen dat de toon van het beoordelingsgesprek weerstand bij haar had opgeroepen, maar dat ze wel heel graag haar werk wilde blijven doen én de band met hem wilde verbeteren. Ze moest hiervoor over een behoorlijke drempel heen. Maar juist dat gesprek zorgde voor een omslag.

Feedback moet wederkerig zijn

Het is inmiddels een jaar geleden dat deze situatie speelde en de betreffende cliënte werkt nog steeds bij dezelfde organisatie met diezelfde leidinggevende. Ze hadden een aantal lastige maanden, maar de leidinggevende gaf haar wel de ruimte om steeds weer terug te koppelen hoe zijn manier van communiceren op haar overkwam, en wat het effect daarvan was.

Gebruik ook positieve feedback

Eén van de dingen waar ze steeds tegenaan liep was dat haar leidinggevende alleen van zich liet horen als er iets was fout gegaan. Door het gesprek wat ze met hem had gehad, was hij haar in de loop van het jaar steeds meer complimenten gaan geven als ze juist iets goed deed. Daardoor kwam kritiek veel minder hard bij haar binnen en kon ze het ook beter verdragen. Inmiddels hebben ze een hele prettige en open werkwijze met elkaar weten te bereiken.

Ook voor coaches is feedback essentieel

Het is dus niet alleen belangrijk om feedback te geven, maar ook om zelf om feedback te vragen. En dat geldt zeker ook voor coaches. Als je je werk als coach zo goed mogelijk wilt blijven doen, vraag dan regelmatig om feedback van je cliënten. Desnoods anoniem. Dat lijkt eng en confronterend, maar het levert je uiteindelijk waardevolle informatie op, die jou alleen maar helpt om nog beter te worden.

Karin Verheij Loopbaancoach