• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Stimuleer arbeidsmobiliteit met financieel inzicht

door Paulien van Gurp
Globalisering en technologische ontwikkelingen beïnvloeden hoe werkgevers en werknemers met elkaar omgaan. De manier waarop we werk organiseren verandert. Zekerheden van weleer, zoals een baan voor het leven en een werkgever die voor medewerkers zorgt, gaan steeds meer tot het verleden behoren. Zo ontstaat er langzaam een steeds groter wordend gat tussen de wens van organisaties om zo flexibel mogelijk te zijn, en medewerkers die juist op zoek zijn naar een zinvolle tijdsbesteding én zekerheid over hun inkomen.

Inzetbaar zijn is belangrijk voor iedereen

De behoefte aan een zinvolle tijdsbesteding en zekerheid over een inkomen gelden voor ons allemaal: jong en oud, mannen en vrouwen, werknemers of ondernemers. Onderwerpen als langer doorwerken, balans werk-privé, voldoening halen uit je werk, je talenten optimaal benutten, je fysiek sterk voelen en voldoen aan de behoeftes van het bedrijf, de opdrachtgever of klant zijn onderwerpen die ons allemaal bezig houden. Met andere woorden: inzetbaar zijn is belangrijk voor iedereen!

Er zijn inmiddels veel initiatieven op het gebied van duurzame inzetbaarheid bij werkgevers: van een fruitmand bij de receptie tot trainingen mindfulness. Goede initiatieven die mensen helpen om inzicht te krijgen in hoe ze hun leven in willen richten en hoe ze zich voelen.

Twee derde is onzeker over financiële toekomst

Het is opvallend dat de financiële component binnen duurzame inzetbaarheid aanzienlijk minder aandacht krijgt. Terwijl financiële zekerheid, waaronder dus het verkrijgen en/of behouden van het eigen inkomen, juist veel mensen bezighoudt. Uit onderzoek blijkt dat twee op de drie mensen onzeker zijn over hun financiële toekomst en dat bijna de helft van de mensen er zelfs stress door ervaart.

Aannames over financiën vormen de drempel naar mobiliteit

De angst voor een ongewisse financiële toekomst werpt dus hoge drempels op om in beweging te komen. Daarnaast houden aannames als ‘ik kan niet nadenken over verandering van baan, want ik heb een gezin te onderhouden’, of ‘ik kan niet eerder stoppen want ik heb een toch een slecht pensioen’ de status quo in stand.

Gebrek aan financieel inzicht staat wendbaarheid in de weg

Ondanks dat het voor veel mensen belangrijk is, kunnen medewerkers privé ook maar weinig motivatie opbrengen om zich in hun financiële toekomst te verdiepen. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in gebrek aan capaciteit (kan ik het, weet ik wat ik moet doen?) en gelegenheid (wordt het me makkelijk gemaakt?).

Dit alles staat op gespannen voet met de wens van organisaties om wendbaar te zijn. Extra initiatief is dus nodig om mensen meer geestelijke vrijheid te geven in hun denken over de toekomst door aannames over financiële (on)mogelijkheden te doorbreken en inzicht te geven in concrete situaties.

Financieel advies is niet het doel, maar een middel om mensen in beweging te krijgen

Beweging begint met het wegnemen van percepties over de financiële gevolgen van loopbaankeuzes. Financieel inzicht vergroot zo de geestelijke vrijheid van medewerkers om andere keuzes te onderzoeken. Ook geeft het richting aan het persoonlijke loopbaanpad, waardoor andere HR-instrumenten gericht kunnen ingezet worden.

Concrete tips voor uw organisatie

Het aanbieden van informatie over complexe vraagstukken zoals duurzame inzetbaarheid en pensioen is niet voldoende. Ga met de volgende tips aan de slag:

 • Veel medewerkers willen niet alleen graag begeleid worden bij het maken van keuzes met financiële gevolgen, maar hebben ook een duwtje nodig om er überhaupt over na te denken;
 • Financieel advies is een middel om beweging te creëren;
 • Overweeg je medewerkers financieel advies als extra arbeidsvoorwaarde aan te bieden;
 • Houd de regie op het doel van het financieel advies: bespreek alleen onderwerpen gericht op mobiliteit.
Paulien van Gurp Eigenaar Prikkl