• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Geen passende functie? Wel met jobcarving!

door Brigitte van Lierop
Veel Nederlandse bedrijven worden wekelijks benaderd met de vraag of ‘ze wellicht een plekje hebben voor kandidaten op zoek naar werk’. Die kandidaten zijn vrijwel altijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij passen vaak niet in bestaande functies. De neiging van bedrijven om vriendelijk te bedanken is groot. Toch is het de moeite waard om de deur open te zetten. De unieke eigenschappen van deze kandidaten kunnen van grote toegevoegde waarde zijn voor je organisatie. Het vraagt wat inspanning, maar het kan mooie resultaten opleveren.

Bedrijf A groeit. De IT-specialist van bedrijf A krijgt steeds meer adviserende taken. Hij komt niet meer toe aan het analyseren en rapporteren van data, terwijl dit wel belangrijk is voor het adviseren. Bedrijf A zet een vacature uit voor een extra IT-specialist maar vindt geen kandidaten. Dan blijkt de door het werkgeversservicepunt aangeboden kandidaat over een hbo-opleiding ICT te beschikken, maar niet in staat te zijn om te adviseren. Hij kan wel heel goed analyseren en rapporteren. De huidige baan wordt gesplitst, de IT-specialist is blij én het bedrijf!

Achteraf lijkt het simpel, het splitsen van de taken. Het blijkt vaker te kunnen dan op het eerste gezicht lijkt. Het gebeurt alleen nog te weinig.

Unieke eigenschappen

De banen die je op die wijze creëert, zijn toegespitst op één persoon, met zijn of haar unieke eigenschappen. We noemen dat ‘jobcarving’. Je kijkt naar wat iemand kan, welke diploma’s iemand heeft en wat zijn of haar ‘gebruiksaanwijzing’ is, want die is er wel. Anders zou de persoon in deze huidige tijd al aan het werk zijn.

Hooggeschoold inclusief gebruiksaanwijzing

De methode van jobcarving wordt momenteel in de praktijk vaak toegepast bij hooggeschoolde mensen met psychische problematiek. De taken kunnen op alle niveau’s liggen, het belangrijkste is dat de kandidaat en het bedrijf van elkaar weten waarmee rekening te houden bij het werk. Zo is er een voorbeeld van een bedrijf dat een aantal ingewikkelde administratieve taken bij elkaar had gevormd tot één takenpakket voor een wetenschappelijk geschoolde kandidaat. Voorwaarde was wel een geluidloze werkruimte, dat kon gemakkelijk worden gerealiseerd. Ook is er het voorbeeld van een hogeschool waar een hoogopgeleide medewerker al het ondersteunende werk zeer nauwkeurig verricht, tot grote tevredenheid van de collega’s. Voorwaarde is dat deze medewerker twee dagen van tevoren hoort welke zaken hij moet afleveren.

Lichamelijke beperking

Bij hoger opgeleide mensen met een lichamelijke beperking speelt een andere vorm van jobcarving. Als de kandidaat matcht met de kerntaken van de functie maar niet op een aantal bijkomende taken, kijkt het bedrijf of iemand anders binnen de organisatie deze taken kan doen. Dat kan vaak en dan is de baan vervolgens geschikt voor die kandidaat. Kandidaat blij en bedrijf blij want een goede invulling van de functie én bijgedragen aan het vergroten van de kansen voor mensen met een beperking op de arbeidsmarkt.

Functiecreatie

Natuurlijk zijn er ook veel kandidaten die geen opleiding hebben afgerond. Voor hen is de methode functiecreatie uitermate geschikt. Jobcarving werkt het beste als kandidaten een opleiding hebben afgerond en, vanwege hun beperking, niet of moeilijk aan de slag komen.

Checklist mogelijkheden jobcarving

Het is misschien niet altijd mogelijk om jobcarving toe te passen, maar het kan vaker dan je zou denken. Gebruik onderstaande checklist om na te gaan of jobcarving in jouw organisatie kan worden toegepast om banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt:

 • Zijn er taken waardoor je medewerkers van hun hoofdtaken worden afgeleid?
 • Zijn er taken die efficiënter of vaker uitgevoerd zouden kunnen worden?
 • Zijn er taken die zich opstapelen of waar medewerkers moeizaam of niet aan toe komen?
 • Welke werkzaamheden vereisen dat medewerkers overwerken?
 • Zijn er werkzaamheden waarvoor tijdelijk personeel wordt aangetrokken?
 • Welke werkzaamheden op laag niveau krijgen nu niet de noodzakelijke hoeveelheid aandacht van de medewerkers?
 • Zijn er diensten die de afdeling zou willen of kunnen aanbieden en die momenteel niet aangeboden worden?
 • Zijn er taken waar je werknemers hulp of ondersteuning bij zouden kunnen gebruiken?
 • Wanneer je medewerkers vijf taken uit hun huidige functieomschrijving mogen weghalen met als doel hun voornaamste taken beter, sneller of efficiënter te kunnen uitvoeren, welke taken zouden dat zijn?

Win-win

Als je als bedrijf op een of meerdere van deze vragen met een ‘ja’ antwoordt, dan is de kans groot dat jobcarving een antwoord is om een win – win voor het bedrijf te realiseren: met de aanstelling van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt, creëer je een toegevoegde waarde voor de organisatie creëert. Daarnaast geef je iemand, die nu buiten de arbeidsmarkt staat, een kans om wél deel te nemen.

Meer weten over jobcarving? Bekijk de online Toolbox van de Rijksoverheid of het boek over Functiecreatie.

Brigitte van Lierop Senior Partner Disworks