• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Vijf vragen over liefde & relaties (op de werkvloer)

door Janneke Veger
Valentijnsdag wint ieder jaar aan populariteit in Nederland: dé dag dat mensen hun geliefde in het zonnetje zetten. Natuurlijk zijn relaties van werknemers niet iets waar je je als werkgever mee bezighoudt, maar in sommige gevallen ontkom je niet aan de relatieperikelen van je medewerkers. Denk aan twee collega’s die een affaire beginnen, waardoor er uiteindelijk een arbeidsconflict ontstaat. Of een medewerker die gaat scheiden en daardoor meer verzuimt dan gemiddeld. Bekijk in dit artikel vijf vragen en antwoorden over relaties & werk.

Kan ik een relatie tussen twee werknemers verbieden?

Nee, een relatie tussen twee werknemers is niet wettelijk verboden. Wel kan een werkgever in het arbeidsreglement of in een gedragscode nadere regels aan relaties op het werk stellen. Bijvoorbeeld een meldingsplicht als een relatie ontstaat, of gedragsregels om belangenverstrengeling of ongewenste situaties te voorkomen, zoals een verhouding tussen medewerker en leidinggevende.

Naleving en ontslag
Let op: het is de plicht van de werkgever om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het reglement of de gedragscode. Zorg er ook voor dat je consequent optreedt bij de naleving van de regels. Als de regels dan alsnog door medewerkers worden overtreden, kan dit leiden tot ontslag. Een rechter moet vervolgens bepalen of de regels die in je organisatie gelden redelijk zijn en of de mate van overtreding serieus te noemen is. En welke ontslagvergoeding er dan op zijn plaats is.

Mijn medewerker gaat scheiden, waar moet ik rekening mee houden?

Een medewerker die gaat scheiden, verzuimt over het algemeen meer dan andere medewerkers. Houd er rekening mee dat de medewerker minder productief kan zijn op de werkvloer, door verminderde aandacht, stress of slecht slapen.

Ook zal de medewerker wellicht een aantal dagen verlof willen opnemen. Zijn er ook kinderen in het spel? Dan moet de zorg verdeeld worden tussen uw medewerker en zijn of haar ex-partner. De kans is dan ook aanwezig dat de medewerker om vermindering van de arbeidsduur vraagt, om de zorgvraag te kunnen oplossen. Het kan ook zijn dat de medewerker juist om vermeerdering van de arbeidsduur vraagt, omdat de kosten van levensonderhoud over het algemeen hoger worden na een scheiding. De Wet flexibel werken bepaalt dat u dit verzoek niet zomaar kunt weigeren: alleen als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang om dit niet te doen.

Mijn medewerker stuurt privé e-mails naar zijn partner vanuit zijn werkaccount, kan ik hier iets aan doen?

Tenzij de medewerker hierdoor zijn of haar werk niet doet, is het niet verboden voor medewerkers om privémails te sturen vanuit hun werkaccount. Wil je wel regels en beperkingen opstellen voor je medewerkers wat betreft het gebruik van hun mail? Stel dan een duidelijke gedragscode op waarin de regels staan beschreven rond het versturen van mails en het lezen van mails door collega’s tijdens afwezigheid, zoals vakantieperiodes of ziekte. Zorg ervoor dat iedere medewerker op de hoogte wordt gebracht van het geldende mailbeleid.

Wijs je medewerker erop dat als zij privémails via hun werkaccount ontvangen, dat zij ervoor zorgen dat deze gescheiden worden in een werk- en privémap.

Let op: alhoewel je in sommige gevallen, denk aan afwezigheid, mails van medewerkers mag lezen, mag dat uitsluitend als het om zakelijke e-mail gaat. Zie je aan het onderwerp van de mail dat het toch een persoonlijke mail betreft? Dan mag je deze niet lezen. Ook als je medewerker geen scheiding heeft gemaakt tussen zakelijke en privé e-mail, dan dien je er rekening mee houden dat medewerkers privéberichten ontvangen en versturen.

Ik wil liever alleen alleenstaande medewerkers in dienst zonder kinderwens, hoe filter ik de andere kandidaten eruit tijdens het selectieproces?

Medewerkers selecteren op relatiestatus en kinderwens is niet mogelijk. Sterker nog: het is wettelijk verboden wegens discriminatie. Je mag als werkgever geen vragen stellen over de gezondheid of het privéleven van sollicitanten. Ook de vacaturetekst moet neutraal zijn. Afgelopen jaar is er vanuit de politiek extra aandacht geweest voor (zwangerschaps)discriminatie. Dit werd ook onderschreven in het implementatieplan arbeidsmarktdiscriminatie, dat Staatssecretaris Van Ark eind vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde. Medewerkers en sollicitanten die denken dat er sprake is van discriminatie door de werkgever, kunnen hiervan melding maken bij de ondernemingsraad of het College Voor de Rechten van de Mens.

Benieuwd naar de gedragsregels rondom werving & selectie? Lees dan het artikel Acht tips voor een zorgvuldige sollicitatieprocedure

Ik heb het vermoeden dat mijn medewerker het slachtoffer is van huiselijk geweld. Wat kan ik als werkgever doen?

Huiselijk geweld is een grote oorzaak van ziekteverzuim en kan uiteindelijk zelfs leiden tot arbeidsongeschiktheid. Veel mensen die slachtoffer worden van huiselijk geweld durven hier niet over te praten. Als collega, leidinggevende of werkgever kunt u een belangrijke signaleringsfunctie hebben. Wijs uw medewerker op de aanwezigheid van een vertrouwenspersoon in de organisatie.

De gemeente Rotterdam en de organisatie Audeo hebben samen een toolkit ontwikkeld om arbeidsprofessionals te helpen huiselijk geweld te signaleren.

Janneke Veger Redactie Platform Aan De Slag