• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Pak fysieke belasting aan in vijf stappen

door Bonny de Vries
Investeren in gezonde, competente en gemotiveerde medewerkers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Fysiek zwaar werk kan de duurzame inzetbaarheid belemmeren. Door simpele acties, procesveranderingen en de inzet van hulpmiddelen wordt het werk lichter en worden medewerkers langer, beter en dus duurzamer inzetbaar. Ga gestructureerd aan de slag met de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers met deze vijf stappen.
 1. Inventarisatie

Inventariseer eerst de huidige kennis over fysieke belasting binnen de organisatie, zo kun je nagaan of het noodzakelijk is om met fysieke belasting aan de slag te gaan. Je kunt hiervoor verschillende bronnen gebruiken. Je kunt nagaan of er veel mensen zijn met klachten aan het bewegingsapparaat en of het verzuim door dit type klachten hoog is bij mensen die fysiek zwaar werk doen. Vraag de medewerkers zelf naar hun ervaringen, of schakel de preventiemedewerker en/of de arbodienst in.

Besluit je om met fysieke belasting aan de slag te gaan? Zorg dan dat er draagvlak is binnen de organisatie, budget en voldoende tijd. Stel een plan van aanpak op waarin staat beschreven wie, wat wanneer gaat doen.

 1. Knelpunten

Als je eenmaal besloten hebt om met fysieke belasting aan de slag te gaan, kun je starten met het inventariseren van de risico’s. Voor een eerste brede risicobeoordeling, die op alle aspecten van fysieke belasting ingaat, kun je de online checklist van het TNO fysieke belasting gebruiken. Zo krijg je inzicht in de mogelijke risico’s van alle soorten fysieke belasting. Na het invullen van de checklist krijg je ook suggesties voor instrumenten voor vervolganalyse van een specifiek onderdeel van deze fysieke belasting. Als alle beoordelingen uitgevoerd zijn, is het belangrijk om keuzes te maken. Je kunt niet alles tegelijk aanpakken. De knelpunten waarmee je de grootste groep medewerkers en/of de grootste risico’s mee wegneemt, hebben de hoogste prioriteit.

Al deze instrumenten van het TNO zijn kosteloos beschikbaar en te vinden op www.fysiekebelasting.tno.nl.

 1. Oplossingen

Na het inventariseren van de risico’s moet je gaan kijken naar oplossingen. Het is verstandig om in kaart te brengen welke oplossingen er al zijn voor de knelpunten in je organisatie, bijvoorbeeld in de arbocatalogus. Bepaal vervolgens welke oplossing je in gaat zetten.

Bedenk en prioriteer de oplossingen bij voorkeur samen met medewerkers. Dat vergroot het draagvlak en zorgt ervoor dat het echte maatwerkoplossingen worden.

 1. Implementatie

Nu ga je het plan van aanpak uitvoeren. Denk ook goed na over de planning, zoals bijvoorbeeld het transport van hulpmiddelen. Als de planning niet op orde is, kunnen de gemaakte plannen niet uitgevoerd worden. Je kunt ervoor kiezen om de gekozen maatregelen eerst te testen in een pilot. Zo kan de aanpak stapsgewijs worden ingevoerd. De geleerde lessen kun je vervolgens meenemen als de aanpak in het hele bedrijf wordt ingevoerd.

Zorg ervoor dat duidelijk is wie de hoofdverantwoordelijke is voor de implementatie is en dat hij/zij de voortgang in de gaten houdt. Het is belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Informeer ook regelmatig het management.

 1. Evaluatie en borging

Na de implementatie, kun je met een evaluatie nagaan hoe het ervoor staat met de eerder vastgestelde knelpunten en doelen.

Voor het borgen van de aanpak van fysieke belasting in de organisatie is het belangrijk dat het een thema blijft waar over gesproken wordt. Dit geldt zowel voor gesprekken tussen leidinggevenden en medewerkers als voor gesprekken tussen medewerkers onderling.

Meer weten over de gestructureerde aanpak van andere organisaties? Meld je dan aan voor de landelijke dag van het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk op 4 december. Klik hier voor het programma en om je gratis aan te melden.

Het Netwerk Duurzaam Fysiek Werk is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, TNO en Buro voor Fysieke Arbeid.

Bonny de Vries TNO