• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Ga personeelstekort te lijf met Functiecreatie

door Brigitte van Lierop
De zaken bij de panelenbouwer gaan goed: de opdrachtportefeuille is ingevuld tot ver in het volgende jaar en de zaak gaat binnenkort verhuizen naar een groter pand. Alle reden voor de eigenaar om de huidige organisatie van het werk eens goed onder de loep te nemen. Naast de dreiging van personeelstekort en onvervulde vacatures wil hij zijn ervaren krachten meer optimaal inzetten.

Vakbekwaamheid staat centraal

De panelenbouwer vertelt zijn personeel over zijn plannen. Hij wil de organisatie herstructureren en tegelijkertijd een voorbeeldfunctie vervullen door mensen met een beperking in dienst te nemen. De kern van zijn boodschap is versterking. Dat wil zeggen: de monteurs in hun kracht zetten en vakbekwaamheid benadrukken vanuit een bedrijfseconomische, toegevoegde waarde. Dat betekent voor hem dat het anders inrichten van het werk en het in dienst nemen van mensen uit het doelgroepregister moet leiden tot een hogere omzet.

Toegenomen werkdruk door krapte

De monteurs voelen de toegenomen werkdruk door de hogere productie en het tekort aan nieuwe vakmensen en staan open om hun werkzaamheden door een buitenstaander eens kritisch onder de loep te laten nemen. De monteurs geven wel duidelijk aan dat het niet tot verdringing mag leiden, een belangrijk aandachtspunt waar de jobcreator rekening mee houdt tijdens ons onderzoek.

Monteur als uitgangspunt

De jobcreator richt zich op de afdeling in de organisatie die elektrotechnische besturingskasten assembleert voor de industriële automatisering. De monteurs op de afdeling werken vanuit een werktekening die door een technisch tekenaar gemaakt is. De monteur begint met een lege regelkast en bouwt die vervolgens helemaal op volgens de werktekening.

Kan het efficiënter?

De monteur zorgt voor alles vanaf de aansluiting en het testen van de panelen op verschillende systemen, tot het opzetten en bedraden van besturingssystemen en het aansluiten van de systemen in de werkplaats. En dan zorgt hij ook nog voor het bedraden en aansluiten van componenten via tekenpakkettten, het boren en tappen van gaten en het buigen van koper.

De belangrijkste vraag tijdens zijn onderzoek is dan ook: ‘Kan het efficiënter?’

Elementaire taken eruit filteren

De monteurs kunnen al heel snel een aantal taken benoemen die uit hun werkpakket gehaald kunnen worden. Dit zou zorgen voor een verhoging van hun eigen kwaliteit en inzetbaarheid. Zelf ziet de jobcreator tijdens een rondleiding dat de monteurs ook elementaire taken uitvoeren die iemand uit de doelgroep van de banenafspraak ook kan doen. Alhoewel de afmetingen van de panelen variëren, zijn de werkzaamheden die erbij horen steeds hetzelfde.

Ondersteunen dagelijkse werkzaamheden

Ook geven de monteurs zelf aan extra ‘handjes’ te missen die bij de dagelijkse werkzaamheden kunnen ondersteunen. Denk aan het plakken van stickers, ophangen van verlichting, meehelpen bij het inpakproces, kasten op karren zetten, kasten vervoeren, de werkruimte vrij maken en het inpakken van de kasten.

De grote vraag is: kunnen die taken uit het pakket van de monteur? En als ja, lost het iets op? Of zorgt het juist voor meer lege tijd?

Voorwaarden voor succes

Het blijkt prima te kunnen. Wel is er een grondige herstructureren nodig om er invulling aan te geven. De huidige methode waarbij de monteur een kast op één plek bouwt, maakt plaats voor een zonegerichte benadering waarbij in fasen wordt gewerkt. Door de looplijnen voor de monteurs uit hun werkproces te halen en de gevraagde extra handjes in te zetten bij de monteurs die bezig zijn met het opbouwen van de grote kasten, blijkt de efficiëntie van de monteurs flink toe te nemen.

Drie keer tijdswinst

In de nieuwe situatie kan de monteur drie kasten per dag bouwen Dat is drie keer zoveel als in de oude situatie. De vacatures voor monteurs hoeven voorlopig niet te worden ingevuld en toch haalt de panelenbouwer een hogere productie. En dat door de inzet van medewerkers uit het doelgroepregister, met een uurloon dat niet in de buurt komt van dat van een ervaren monteur. De winst is duidelijk, voor de eigenaar en vooral ook voor de monteurs!

Inmiddels zijn er 5 fte doelgroepmedewerkers aan het werk in de nieuw ingerichte zones. Ook heeft de eigenaar een nieuwe grote opdracht binnengehaald, omdat zijn MVO zo goed is ingevuld. Kortom, Functiecreatie kan een prima oplossing zijn voor personeelstekort!

Brigitte van Lierop Eigenaar Disworks