• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Platformeconomie: de toekomst van flexwerk

door Niels Arntz
De Platformeconomie ligt de afgelopen maanden zwaar onder vuur. Of het nou gaat om maaltijdbezorging, huishoudelijke hulp of horecawerkzaamheden: websites die fungeren als online platform waarop vraag en aanbod elkaar vinden, schieten als paddenstoelen uit de grond. Maar gaat het echt om onnodig kwaad dat verbannen moet worden? Of is er sprake van een nieuwe en onvermijdelijke arbeidsmarkt waarbij flexibiliteit onontbeerlijk is? In het tweede deel van de serie Platformeconomie is Niels Arntz, mede-oprichter van Temper, aan het woord.

Personeel on demand?

‘Temper is een digitaal prikbord voor freelancers in de horeca. Een on demand service waar zelfstandigen, zonder tussenkomst van een uitzendbureau, ingezet kunnen worden door hotels, bars, restaurants en clubs. Freelancers zijn per direct beschikbaar en kiezen zelf waar, wanneer en voor wie ze willen werken. Vervolgens kiezen horecazaken op basis van vaardigheden en beoordelingen de beste kandidaat voor de klus. De database van freelancers is in korte tijd gegroeid tot meer dan 35.000 mensen in de Randstad en breidt dagelijks uit. Als online platform creëren wij de mogelijkheid om een overeenkomst van opdracht aan te gaan en faciliteren wij de facturatie namens freelancers.’

Flexwerk zal alleen maar toenemen

‘De voordelen voor opdrachtnemer, opdrachtgever, consument en economie zijn zo enorm, dat het aantal flexwerkers alleen maar meer zal toenemen. Opdrachtnemers kiezen bewust voor autonomie en flexibiliteit met betaling per opdracht. Temper is met name populair onder studenten, die met verplichte contacturen en het wegvallen van studiefinanciering extra gebaat zijn bij het indelen van de eigen agenda om bij te verdienen. Flexibiliteit is voor 68% van de opdrachtnemers de belangrijkste reden om via Temper te werken, blijkt uit een enquête onder de totale database.’

Geen sociale zekerheid

‘We bieden nog geen oplossing voor sociale zekerheid, maar vinden verzekering tegen het risico van onder andere arbeidsongeschiktheid wel belangrijk.’ De opdrachtnemers die via Temper werken, lijken dit zelf minder belangrijk te vinden. ‘Uit onderzoek onder onze gebruikers blijkt dat 78% niet bewust bezig is met arbeidsongeschiktheidsverzekering. Toch zijn we bezig met de integratie van een op het principe van wederkerigheid gebaseerd Broodfonds. Ook zijn we met grote verzekeraars in gesprek en werken we samen met een online pensioenbank.’

De opvolger van de Wet DBA

‘Gebleken is dat de wet DBA in plaats van zekerheid vooral veel onrust heeft gecreëerd. Opdrachtgevers zijn terughoudend geworden met betrekking tot het inhuren van zelfstandigen. De opvolger van de wet DBA moet partijen vooraf zekerheid bieden over de kwalificatie van hun arbeidsverhouding en hier duidelijke kaders voor opstellen. Tegelijkertijd moet er daadwerkelijk gehandhaafd worden om het probleem van schijnzelfstandigheid tegen te gaan.’

Vooral populair onder jongeren

‘Werken via Temper spreekt met name jongeren van begin twintig aan die bijverdienen naast het volgen van een opleiding. De overgrote meerderheid zit niet te wachten op een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioensparen.’ Ondanks de populariteit onder jongeren, ziet Arntz ook een rol voor Temper in het bestrijden van leeftijdsdiscriminatie: ‘Het is aan de horecazaak – de opdrachtgever – om de juiste kandidaat voor een opdracht te kiezen. Dit doen zij op basis van een profiel, met onder andere een algemene beoordeling, foto, ervaring, vaardigheden en leeftijd. Door deze factoren transparant te maken durven wij te stellen dat een platform als Temper juist de drempel kan verlagen voor mensen die vanwege bijvoorbeeld hogere leeftijd moeilijk aan de bak komen.’

Huidige wetgeving beperkt duurzame inzetbaarheid

‘De huidige wet- en regelgeving houdt geen rekening met nieuwe technologieën en is daarom onbedoeld beperkend.’ Op het gebied van duurzame inzetbaarheid en sociale zekerheid wordt op dit moment niets geregeld voor de werkenden terwijl Temper dat wél graag zou willen. Zo denkt Arntz aan ‘een academy om aan vaardigheden te werken, het aanbieden van vrijwilligerswerk en hulp bij aangifte, maar ook collectieve verzekering en sparen voor pensioen.’

Spoedcursus ondernemerschap

‘Met Temper geven we duizenden mensen een spoedcursus ondernemerschap. Handelsgeest, daadkracht en durf worden beloond en leiden tot flexibiliteit en vrijheid. Dit laat zich niet verenigen met een onnodig inflexibele dienstbetrekking’ aldus Arntz.

Niels Arntz Mede-oprichter van Temper