• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Snel aan de slag met duurzame inzetbaarheid

door Pety Toutenhoofd
Op dit moment is er veel discussie over de pensioenleeftijd. Moet deze sneller stijgen of juist weer minder snel? Hoe haal je gezond de ‘eindstreep’ en moet er verschil worden gemaakt in pensioenleeftijd tussen hoger en lager opgeleiden? Want hoger opgeleiden leven langer en starten later met werken. Hoe je hier zelf ook over denkt en wat de politiek ook besluit, duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema, vooral voor arbeidsmobiliteitsprofessionals.

Hoe kun je er als organisatie voor zorgen dat werknemers van alle (!) leeftijden gezond, vitaal, geïnspireerd en gemotiveerd kunnen blijven werken? Voor werkgevers is het van belang het ziekteverzuim omlaag en de productiviteit juist omhoog te brengen. Voor medewerkers is het van belang dat ze vitaal en gezond kunnen blijven werken en voldoende kansen hebben op ontwikkeling.

Tien tips om effectief aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid:

 1. Agendeer gezondheid in het overleg met de preventiemedewerker en HR-collega’s.
 2. Bespreek de uitdagingen waar de organisatie voor staat. Zet, op basis van een visie, met je team een aantal (haalbare) stippen op de horizon.
 3. Laat duurzame inzetbaarheid gelden voor alle medewerkers.
 4. Organiseer een bijeenkomst voor medewerkers. Wat denken zij zelf nodig te hebben? Welke problemen ervaren ze? Welke ideeën hebben zij hierover? Daarmee creëer je draagvlak en genereer je ideeën die tot voorstellen kunnen leiden.
 5. Zorg dat duurzame inzetbaarheid wordt meegenomen in beoordelings- en functioneringsgesprekken.
 6. Zorg ervoor dat er ruimte is voor maatwerk: balans in werk en privé kan voor medewerkers in verschillende leeftijdsfasen anders zijn.
 7. Denk niet in problemen, maar in (talent)ontwikkeling
 8. Ga aan de slag met medewerkerstevredenheidsonderzoeken.
 9. Onderhoud contacten met HR, preventiemedewerkers en de ondernemingsraad in de organisatie.
 10. Boek snel (kleine) resultaten zodat de aandacht voor duurzame inzetbaarheid niet verslapt. Denk daarbij aan: opleidingsmogelijkheden, doorstromingsmogelijkheden, gezondheid bevorderende faciliteiten, stages, outplacement en mentorschappen.
Pety Toutenhoofd Merlijn Groep