• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Voorkom ziekteverzuim met stresspreventie

door Cosima Kliebenstein & Mirjam van ‘t Klooster
We hebben het met z’n allen steeds drukker op het werk. Veel mensen voelen zich overbelast. En de cijfers in Nederland liegen er niet om: zo meldt TNO in haar onderzoek naar werkstress (2014) dat stress op het werk ziekteoorzaak nummer 1 is. Een op de zeven werknemers in Nederland ervaart burn-outklachten. Maar liefst 36% van het werk-gerelateerde ziekteverzuim ontstaat door werkstress.

Gelukkig is er ook goed nieuws: investeren in welzijn, werkplezier en bevlogenheid loont. Uit twee onderzoeken van Gallup uit 2010 en 2016 blijkt dat ziekteverzuim met 41% afneemt, de productiviteit neemt met ten minste 17% toe en het ongewenste verloop daalt met maar liefst 69%.

Oftewel, werkgevers zouden (beleids-)maatregelen moeten nemen om welzijn en bevlogenheid bij werknemers te stimuleren.

Stress is ook zinvol

Mensen die met tegenzin naar hun werk gaan hebben een grotere kans op stressklachten en ziekteverzuim. Met hard werken of het nastreven van uitdagende doelen is overigens niets mis. Af en toe wat stress is normaal en een moment van spanning houdt je alert. Maar een gevoel van te hoge werkdruk die een lange periode aanhoudt en waarbij geen uitzicht is op verandering, maakt ziek.

Leren omgaan met belasting

Hoe zorg je als organisatie nu voor een werksfeer waar bevlogenheid en welzijn gedijen? En hoe kun je medewerkers helpen gezond om te gaan met de belasting die het werk nou eenmaal met zich meebrengt?

Wisselwerking tussen omgeving en individu

We weten uit onderzoek dat zowel omgevingsfactoren als persoonlijke vaardigheden van de medewerker een belangrijke rol spelen in het voorkomen van (werk)stress en burn-out.

Het Job-Demands Resources model van Arnold Bakker & Wilmar Schaufeli brengt deze wisselwerking mooi in kaart. Dit model is een uitstekende basis om van zowel de werkomgeving als van de individuele medewerker vast te stellen waar de energie weglekt en welke elementen in het werk juist werkplezier opleveren.

Een plezierige werkplek

Wat lijkt jou de fijnste werkplek? Een organisatie waar waardering getoond wordt voor medewerkers, waar verwachtingen helder zijn, je ruimte hebt om je werk naar eigen inzicht te vorm te geven? Of een organisatie die steeds meer uitdagingen stelt en waar er steeds meer werk en taken bij komen zonder duidelijkheid over verwachtingen, waar pauzes overgeslagen worden omdat er nog zoveel moet en waar ‘nee’ zeggen niet geaccepteerd wordt? Het antwoord op deze vraag mag duidelijk zijn.

Autonomie & sociale steun

Een werkomgeving met aanzienlijke taakeisen hoeft niet tot burn-outs te leiden. Als er voor de medewerker maar voldoende positiefs tegenover staat. Oftewel: richt de aandacht op de aanwezigheid van voldoende energiebronnen voor de medewerkers. Autonomie, sociale steun en inzet op capaciteiten zijn de belangrijkste energiebronnen in het werk. De mate waarin deze van belang zijn voor een individuele medewerker verschilt per persoon. Heb er dus aandacht voor en maak onderscheid! Zo draag je bij aan het welzijn en het werkplezier van medewerkers.

Vaardige medewerkers

Naast een goede werkomgeving, helpt het wanneer medewerkers over persoonlijke hulpbronnen beschikken zoals zelfvertrouwen, optimisme, veerkracht en sociale vaardigheden. Deze stellen hen in staat om het hoofd te bieden aan de eisen van de werkomgeving. Versterk deze zogenaamde persoonlijke hulpbronnen en help zo de medewerker met meer werkplezier en grotere effectiviteit.

Stresspreventie: vier tips

 1. Peil periodiek welke onderdelen van de arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen de medewerkers juist energie geven en welke de energie doen afnemen.
 2. Bespreek open welke aanpassingen in het werk wenselijk en mogelijk zijn zodat zij optimaal aansluiten bij de motivatie van de medewerker. Dit levert het meeste werkplezier op en de grootste kans op bevlogenheid.
 3. Train medewerkers en hun leidinggevenden om stresssymptomen te herkennen en de onderliggende oorzaken te benoemen. Inzicht hierin stelt medewerkers en leidinggevenden beter in staat om op tijd grenzen en behoeften aan te geven.
 4. Bied ten slotte mogelijkheden aan voor de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden zodat medewerkers zichzelf (beter) kunnen toerusten om te voldoen aan de eisen die de werkomgeving stelt.

Verder lezen over het versterken van veerkracht? Lees dan dit artikel

Cosima Kliebenstein & Mirjam van ‘t Klooster Partners bij Sprankel & Co