• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Wat maakt mensen met een beperking succesvol in hun werk?

door Brigitte van Lierop
Je bent leidinggevende van een medewerker met een beperking en je wilt er zeker van zijn dat je er alles aan doet om deze medewerker in zijn kracht te zetten. Wat moet je zelf doen en wat hebben medewerkers nodig om te kunnen groeien in hun werk? Als je daarover meer weet, kun je je rol als leidinggevende beter invullen.

Een onderzoek onder twaalfhonderd werknemers

We hebben het onderzocht: 1200 werknemers met een beperking, die niet in staat zijn om een volledig inkomen te verdienen, zijn gevraagd naar hun ervaringen en naar hun beleving waarom zij al dan niet succesvol in hun werk functioneren. Als projectleider was ik betrokken bij dit onderzoek dat we samen met de Universiteit van Maastricht in opdracht van het UWV hebben uitgevoerd. In totaal zijn de werknemers bevraagd op zestig verschillende aspecten om succesvol te functioneren in de werksituatie. Er bleek een onderscheid tussen wat de leidinggevende kan doen en wat de medewerker zelf kan doen.

De top acht voor de leidinggevende

Van alle strategieën die je als leidinggevende kan toepassen om mensen succesvol te laten functioneren, zijn de volgende acht degene het meest van belang voor de medewerker met een beperking:

 • Toon begrip voor je werknemer
 • Geef je werknemer sociale steun
 • Creëer voldoende afwisseling in zijn werk
 • Wees flexibel naar je werknemer
 • Geef je werknemer een zekere mate van vrijheid in het kiezen van werktaken
 • Geef ondersteuning
 • Zorg dat collega’s begrip hebben voor hun collega met een beperking
 • Zorg dat collega’s sociale steun geven aan hun collega

De top zeven voor de werknemer

Wat blijken goede strategieën te zijn voor de werknemer, om succesvol en dus tevreden aan het werk te zijn en te blijven? Uit de lijst van zestig opties blijken er zeven te zijn die door de zeer tevreden en succesvol functionerende werknemers met een beperking worden gezien als dé strategieën die zij zelf kunnen toepassen en die duidelijk gerelateerd zijn aan hun succesvolle functioneren.

De top zeven!

 • Ik zorg een gemotiveerde en optimistische instelling
 • Ik richt me op het behalen van mijn werkdoelen
 • Ik zorg voor voldoende afwisseling in werkactiviteiten
 • Ik blijf positief en probeer door te gaan
 • Ik schakel negatieve gedachten zoveel mogelijk uit
 • Ik kaart problemen aan bij mijn leidinggevende
 • Ik toon direct eigen initiatief

Wat leren we voor de praktijk

Het komt erop neer dat er maar heel weinig nodig is om het succes te realiseren. Ten eerste moet je begrip kunnen tonen en steun bieden en ten tweede zorgen dat het takenpakket, uiteraard binnen de mogelijke marges, voldoende afwisselend is en dat er flexibel wordt omgegaan met de wijze waarop de werknemer met de beperking zijn werk inricht. Als aan die relatief simpele basisvoorwaarden wordt voldaan, dan komen we echt al een heel eind.

Brigitte van Lierop Eigenaar Disworks