• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Tips voor een positief werkklimaat

door Dr. Jessica van Wingerden
Het afgelopen jaar heeft Schouten & Nelissen in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid twintig organisaties begeleid bij het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag. Ook werd een onderzoek gedaan onder werknemers in Nederland. Dit leverde een aantal inzichten op. Lees hier hoe je als leidinggevende grip krijgt op een positief werkklimaat.

Benoem de why van de organisatie

Uit ons onderzoek blijkt dat slechts een op de vier medewerkers weet wat het hogere doel is van de organisatie. Daar ligt echt een taak voor managers. Weten jouw medewerkers voldoende wat het doel van de organisatie is? En hoe zij daaraan bijdragen? Denk niet dat strategische en jaarplannen voldoende zijn. Dat blijft toch teveel managementtaal. Zorg dus voor een vertaling naar de werkvloer.

Zet een stip op de horizon

Maak het concreet en begrijpelijk. Benoem ook de stip op de horizon: waar wil de organisatie naartoe? En wat verwacht je hierin van je medewerkers? Als dat voldoende zichtbaar is, ervaren medewerkers hun werk als meer betekenisvol. Succes is dan iets wat je samen bereikt. Dat geeft zingeving, zorgt voor motivatie, enthousiasme en betrokkenheid. Belangrijk om aandacht aan te besteden dus.

Spreek je waardering uit

Iedere medewerker wil zich graag gezien, erkend en gewaardeerd voelen. Toch blijkt uit ons onderzoek dat maar liefst 62% van de medewerkers vindt dat die waardering niet voldoende zichtbaar is. Ook hier is dus werk aan de winkel voor leidinggevenden. Ken je de kwaliteiten van iedere medewerker voldoende? En zie je hoe iedere medewerker bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen? Dat is een randvoorwaarde om medewerkers de erkenning en waardering te geven die zij verdienen. Geef dat schouderklopje, vier die resultaten en beloon de inzet. Dat kan vaker dan je denkt.

Wees beschikbaar

Zorg ook dat je beschikbaar bent als het niet lekker loopt. Maak bespreekbaar wat niet goed gaat en laat merken dat je medewerkers hierbij wilt en kunt helpen. Dat heeft bijvoorbeeld een van de organisaties die wij hebben begeleid enorm geholpen. Door ervoor te zorgen dat er altijd een manager was en dat medewerkers wisten dat ze bij diegene terecht konden met problemen, ervaarden zij minder werkdruk.

Laat medewerkers (veel) zelf beslissen

Autonomie en ruimte voor eigen regie in het werk zijn ook heel belangrijke ingrediënten voor een positief werkklimaat. Soms kan het gevoel van autonomie al in kleine dingen zitten. Zelf kiezen wanneer je pauze houdt. De ruimte om als team te bepalen hoe je de werkzaamheden verdeelt op basis van ieders talenten en interesses. We zagen dat bijvoorbeeld bij Horizon College, een van de deelnemers aan het traject met het ministerie. Daar kregen medewerkers de keuze om een aantal taken te verdelen op basis van capaciteiten en interesses. Medewerkers hebben dat als heel zinvol ervaren. Het gevoel dat je zelf invloed kunt uitoefenen op wat je doet en hoe je dat doet, heeft ook invloed op de werkdruk die je ervaart.

Bied voldoende uitdaging en ontwikkeling

Ontwikkeling en groei, het ervaren dat we ergens goed in zijn, is een van de primaire behoeften die we als mensen hebben. Ook willen we graag uitgedaagd worden om iets nieuws te leren. Stel daarom regelmatig de vraag of de taken die een medewerker doet nog wel voldoende uitdagend zijn. Sluiten ze aan bij de talenten van de medewerker? Ga hierover met je medewerkers in gesprek en bied ruimte voor ontwikkeling, het aangaan van nieuwe uitdagende projecten of taken. Dat betekent ook dat je soms een goede medewerker moet laten gaan, omdat hij of zij in een ander team beter tot zijn of haar recht komt. Dat is misschien uitdagend, maar draagt wel bij aan een positief werkklimaat voor de hele organisatie.

Stimuleer samenwerking en betrokkenheid

Bij 1 op de 3 organisaties ervaren medewerkers dat het management samenwerking en betrokkenheid stimuleert. Mensen willen graag ergens bij horen. Is er te weinig samenwerking in een team? Dan gaan de leden van het team alleen voor zichzelf. Het resultaat: een negatieve sfeer en het uitblijven van succes. Het gaat daarbij continu over de balans tussen ik en wij. Hoe kan ik samen met mijn collega’s een bijdrage leveren aan de opdrachten voor onze klanten? Hoe maak ik onderdeel uit van het grotere geheel? Wat is mijn plek en die van mijn team binnen onze organisatie? Het stimuleren van samenwerking binnen teams en tussen teams en afdelingen is daarbij belangrijk. Zorg er dus voor dat de focus en energie is gericht op wat de organisatie samen wil bijdragen voor klanten of de samenleving. Zo voorkom je verlies van energie aan interne strijd en verbind je op het samen met plezier succesvol zijn.

Meer lezen over het onderzoek en het stimuleren van een positief werkklimaat? Download gratis het boek Grip op een positief werkklimaat of bestel het via uitgeverij Thema.

Dr. Jessica van Wingerden Directeur Organisatieontwikkeling van Schouten & Nelissen