• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Herken de signalen van werkstress en psychische problemen

door Lydia Geluk
Verzuim wegens psychische klachten kostte werkgevers in 2016 meer dan twee miljard euro. Vaak trekken werknemers te laat aan de bel omdat de signalen niet herkend worden - door anderen of door henzelf - of doordat ze zich voor hun klachten schamen. Stress en burn-outklachten gaan vaak gepaard met extreme vermoeidheid. Het is een symptoom dat ook veel bij depressies wordt gezien.

Als de vermoeidheid te lang aanhoudt kan het mensen uiteindelijk geheel aan energie gaan ontbreken zodat ze niet meer vooruit te branden zijn. Een burn-out die te lang voortduurt kan verergeren tot een depressie. Die twee gaan dan als het ware naadloos in elkaar over. En dit is iets wat voorkomen kan worden door een vroegtijdige- en juiste diagnose en behandelplan.

Te hoge verwachtingen?

Overheid, werkgevers en ook de werknemers zelf hebben steeds hogere verwachtingen. Studenten moeten hun opleiding in rap tempo afronden, jonge werknemers moeten snel carrière maken, ouderen moeten zich razendsnel aanpassen aan moderne technologieën. Het lijkt moeilijk om het tij te keren wanneer dit als norm is aanvaard, maar de laatste cijfers laten ook een positief beeld zien.

Steeds meer aandacht voor stress op de werkplek

Volgens de Werkgevers Enquête Arbeid van TNO had maar liefst 77% van de werkgevers in 2016 een beleid om werkstress aan te pakken. In 2014 was dit nog 69%. Persoonlijke aandacht voor personeel en voor elkaar zou al helpen, maar ook de juiste hulp inschakelen op een moment dat de eerste tekenen overspannenheid door werkstress zich voordoen, is van cruciaal belang voor een gezonde werkomgeving.

Het belang van vroegtijdige diagnose

Aanvullende maatregelen die u kunt nemen zijn: vroegtijdige professionele diagnostiek, advies van een expert, een helder plan en begeleiding op maat bij psychische problemen zoals burn-out en depressie. Dit is zowel cruciaal voor het welzijn van uw werknemer als voor het succes van uw organisatie en draagt bij aan het verminderen of voorkomen van verzuim en verkort hersteltijden.

Meer informatie? Tijdens HR Live op 11 oktober legt Lydia Geluk van Teladoc Health, aanbieder van de Best Doctors diensten, nader uit hoe telehealth de zorg voor werknemers met psychische klachten innoveert.

Lydia Geluk Best Doctors