• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Zes tips: ondersteun je recent ontslagen medewerker

door Sheila Kroes
Elk ontslag is ingrijpend. Dat geldt niet alleen voor de medewerker, maar ook voor de organisatie. Toch is er soms geen keuze en moet je door de zure appel bijten. Hoe voorkom je dat het ontslag een schaduw werpt op de laatste weken van deze medewerker in je organisatie? In dit artikel lees je hoe je diegene ondersteunt en zorgt voor een soepel ontslagproces.
 1. HET gesprek

Tijdens het ontslaggesprek neemt een medewerker niet meer informatie op dan de boodschap ‘ik ben ontslagen’. Dat leidt vervolgens tot ‘ik ben niet goed genoeg, ik ben afgedankt.’ Negativiteit overheerst. Dat is naar voor de medewerker, maar ook voor de organisatie. Als een medewerker nog contact heeft met collega’s onder werktijd of daarbuiten, vormt deze een bron van negatieve energie, die ook andere medewerkers kan aansteken.

 1. Neem het niet persoonlijk

Bij sommige ontslagen overheerst de pijn, angst en frustratie. Ontslagen medewerkers hebben het gevoel plotseling in een wereld zonder enige houvast verzeild te raken. Ze vragen zich af of ze hun hypotheek nog wel kunnen betalen, of ze zullen moeten verhuizen, hoe dat met hun gezin verder moet. In die chaos van angsten slaan ze om zich heen. Goedbedoelde adviezen kunnen een aangrijpingspunt vormen om uit te halen. Of jij nu wel of niet eindverantwoordelijk bent voor het ontslag, je kunt gezien worden als verlengstuk van de verantwoordelijke. Bedenk dat het een manier om hun pijn en angst te uiten, het zegt niet per sé iets over jou.

 1. Fase van verwerking

Het proces van een ontslagen medewerker bestaat uit drie fases. De eerste fase is de verwerking van de emoties. Dit is vergelijkbaar met het proces van rouwverwerking zoals geformuleerd door Elizabeth Kubler-Ross: eerst is er boosheid, dan ontkenning, onderhandelen, depressie en uiteindelijk acceptatie. In de tweede fase heeft de persoon de situatie geaccepteerd en weet dat er een manier moet komen om hier beter mee om te gaan. De derde fase is de fase waarin de medewerker actief aan de slag gaat om een geweldige toekomst te realiseren. Er zit overlap tussen de verschillende fases. Zo neemt de ene fase steeds meer af en tegelijkertijd neemt de volgende fase toe. Hoe verder de in-betweener in het proces is, hoe meer jouw tips welkom zijn!

 1. Follow-up gesprek

Herstel de balans na het verwerken van de eerste klap met een follow-up gesprek. Maak de medewerker duidelijk dat de organisatie er ook voor hem of haar is ter ondersteuning bij nieuwe ontwikkelingen. Dat kan bijvoorbeeld door goede referenties te verschaffen en contacten te leggen binnen het netwerk. In veel gevallen kun je diegene ook duidelijk maken dat het ontslag of wegvallen van de functie niets met de persoon te maken heeft. Dat hij of zij gewaardeerd wordt.

 1. Acceptatie van gevoelens in-between-jobber

De grootste eye-opener voor je ontslagen medewerker is dat het normaal is om al die gevoelens te ervaren in de hierboven genoemde eerste fase. Pas als zij deze gevoelens accepteren groeien ze naar fase 2. Het is belangrijk dat jij diegene hiervoor de ruimte geeft.

 1. Sollicitatie-valkuil

Mensen voelen zich schuldig over het feit dat ze niet werken, met name in onze Nederlandse calvinistische cultuur. Dus beginnen mensen het liefst meteen te solliciteren. Dat is ook vaak een manier om de situatie te ontvluchten. Solliciteren is pas echt aan de orde als de medewerker de eerste en tweede fase grotendeels heeft afgerond. Solliciteren in fase 1 of 2 leidt meestal tot afwijzingen, die weer een bron van negativiteit veroorzaken.

 1. Genieten van vrije tijd

Het past niet in onze cultuur om te zeggen dat je een leuke dag hebt gehad door niks te doen of door iets leuks te doen als je geen baan hebt. Maar genieten van vrije tijd is noodzakelijk om weer nieuwe energie op te doen na een ontslag. Geen enkele werkgever wil iemand aannemen die uitgeblust, vermoeid is en negatief in het leven staat. Dus moedig mensen aan om een gezonde balans te creëren tussen solliciteren en genieten, wanneer ze aan het solliciteren toe zijn.

Gratis hulpmiddel downloaden voor je ontslagen medewerker, of meer weten? Ga naar www.geluknaontslag.nl

Sheila Kroes Auteur van Geluk na Ontslag