Onterechte ontslagvergunning teruggedraaid

12-09-2018

Een ontslagen klantenservicemedewerker van uitgever Wolters Kluwer heeft via de rechtbank zijn baan teruggeëist en gekregen. De werkgever van de ontslagen medewerker had in eerste instantie wel een ontslagvergunning gekregen van het UWV, …

Nieuwe uitvoeringsregels UWV voor ontslag

29-08-2018

Vanaf 1 augustus is er een nieuwe versie beschikbaar van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. Deze vernieuwde versie was noodzakelijk omdat er nieuwe regels gelden, maar ook omdat de toelichting van bepaalde …

Informatie financiële tegemoetkoming werkgevers vernieuwd

29-08-2018

Het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is onlangs vernieuwd. In dit document staat informatie over verschillende (financiële) regelingen en voordelen bij het in dienst nemen en houden van medewerkers met een kwetsbare positie …

Koolmees blijft vasthouden aan verhoogde AOW-leeftijd

29-08-2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet van plan de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. In mei dit jaar lekte een concept sociaal akkoord uit, waaruit bleek dat sociale …

Compensatie transitievergoeding voor zieke medewerkers

18-07-2018

Vanaf 2020 krijgen werkgevers die een transitievergoeding moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke medewerkers financiële compensatie. Afgelopen week ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel van Minister Koolmees van Sociale …

40.000 tot 60.000 online vacatures met leeftijdsonderscheid

18-07-2018

Van de 1,8 miljoen vacatures die in 2017 online zijn gepubliceerd, maakten er veertigduizend tot zestigduizend ten onrechte een onderscheid naar leeftijd. Dit leeftijdsonderscheid is meestal ten nadele van oudere werkzoekenden vanaf 40 …

Dalende trend vaste contracten niet gekeerd

18-07-2018

Ondanks de stijging van zowel het aantal vaste banen als het aantal tijdelijke contracten het afgelopen jaar, is de dalende trend van het aandeel vaste arbeidscontracten op het totaal aantal werkenden in de …