UWV komt met 24 oplossingen voor krapte arbeidsmarkt

04-07-2018

Steeds meer beroepsgroepen melden een tekort aan personeel. In 2018 ontstaan er naar verwachting ruim 1 miljoen vacatures. In sommige branches is het personeelstekort maar liefst één op de drie werknemers. Het tekort …

Overheid blijft achter met banen voor arbeidsbeperkten

04-07-2018

De overheid heeft het afgelopen jaar, net als het jaar hiervoor, wederom haar doelstelling niet behaald in het creëren van banen voor arbeidsbeperkten. Het hadden in 2017 10.000 extra banen moeten zijn, maar …

Meer ondersteuning nodig voor mensen met een lichte verstandelijke beperking

04-07-2018

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben meer moeite met het vinden en behouden van werk dan anderen. Professionals die mensen met een LVB begeleiden bij werk of schulden weten niet goed …

60% van de HR-professionals worstelt met behoud personeel

20-06-2018

Het aantal organisaties die moeite hebben om bestaand personeel vast te houden is het afgelopen jaar sterk gestegen. In 2017 was dit nog zo’n 40%, dit jaar is dit percentage opgelopen tot 60%. …

Organisaties onvoldoende voorbereid op gevolgen robotisering

20-06-2018

Technologische ontwikkelingen, zoals automatisering en robotisering, hebben verstrekkende gevolgen voor werkprocessen en de arbeidsmarkt. Functies verdwijnen, nieuwe functies verschijnen en personeel heeft andere vaardigheden nodig. Zo leidt robotisering in 41% van de gevallen …

Psychische klachten grootste kostenpost verzuim

20-06-2018

Een kwart van alle verzuimdagen van afgelopen jaar is toe te schrijven aan psychische klachten. Dit komt doordat de gemiddelde verzuimduur bij klachten van psychische aard langer is dan bij andere kwalen. Een …

Ondersteuning statushouders ver onder de maat

06-06-2018

Slechts elf procent van de volwassen asielzoekers die in 2014 een verblijfsvergunning kregen, had tweeënhalf jaar later betaald werk als werknemer of zelfstandige. Degenen die wel werk hebben, hebben veelal een tijdelijk contract …