Opvolger WWZ loopt vertraging op

06-06-2018

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) die de WWZ moet gaan opvolgen, loopt nu al vertraging op. In eerste instantie was de planning dat het wetsvoorstel voor de zomer naar de Tweede Kamer …

1,5 miljoen extra voor mensen met ernstige psychische klachten

06-06-2018

Het kabinet en het UWV stellen een extra budget van maar liefst 1,5 miljoen beschikbaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Dit geld wordt besteed aan Individuele Plaatsing en …

Nog 1 dag tot de AVG

23-05-2018

Morgen, op 25 mei 2018, is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf dat moment moet u voldoen aan de nieuwe, strengere eisen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Medewerkers krijgen …

Belemmering door personeelstekort hoger dan ooit

23-05-2018

Maar liefst 20% van de ondernemers in Nederland wordt geremd door een tekort aan personeel. Deze hinder door personeelstekort is hoger dan ooit gemeten. Vooral organisaties in de zakelijke dienstverlening hebben het moeilijk: …

Aantal gemelde arbeidsongevallen blijft stijgen

23-05-2018

Het aantal gemelde arbeidsongevallen in 2017 is wederom hoger dan het jaar ervoor. In de afgelopen vijf jaar is het aantal gemelde arbeidsongevallen alleen maar toegenomen. Ook blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onderbetaling en …

Sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW afgeschaft

08-05-2018

Vanaf 1 mei 2018 zijn mensen met een uitkering, die een jaar voor de voor hen geldende pensioengerechtigde leeftijd zitten, vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Voor WW-gerechtigden gold deze vrijstelling alleen als ze op …

Extra toezicht op uitzendbranche wegens arbeidsmarktdiscriminatie

08-05-2018

Inspectie SZW zal extra toezicht gaan houden op de uitzendbranche om arbeidsmarktdiscriminatie een halt toe te roepen. Zo liet Van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), deze week weten middels een …