Kritiek Eerste Kamer: uitstel Wab?

22-05-2019

Hoge Raad buigt zich nogmaals over slapend dienstverband

01-05-2019

De kantonrechter stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over slapende dienstverbanden, naar aanleiding van onderling tegengestelde uitspraken. Zo oordeelt de ene rechter wél dat het in dienst houden van zieke werknemers om …

Geslacht belangrijkste grond discriminatie arbeidsmarkt

01-05-2019

In 2018 ontving het College voor de Rechten van de Mens maar liefst 4.583 vragen en meldingen over vermoedelijke discriminatie en mensenrechten. De meeste meldingen betroffen discriminatie vanwege geslacht. Van de 741 vragen …

Steeds minder parttimers willen meer werken

01-05-2019

Het aantal deeltijdwerkers dat meer wil werken neemt gestaag af. In 2014 waren er nog 583 duizend deeltijdwerkers die meer uren wilden werken, in 2018 waren dit er slechts 382 duizend. Onderbenutte deeltijdwerkers …

Drempel invullen RI&E moet verlaagd worden

24-04-2019

De drempel voor werkgevers om ervoor te zorgen dat er een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) in hun organisatie aanwezig is moet worden verlaagd, zo adviseert de Strategische commissie betere regelgeving bedrijven aan …

Gemeentebudget arbeidstoeleiding ongelijk verdeeld

24-04-2019

Mensen die vallen onder de doelgroep van de Participatiewet krijgen onvoldoende steun en subsidies van gemeentes om aan de slag te gaan. Dit komt doordat het gemeentes minder geld kost om mensen uit …

Steeds meer werknemers kunnen informatieovervloed niet aan

24-04-2019

Ruim twee miljoen mensen, 28% van de werkzame bevolking, krijgen zoveel informatie binnen op een werkdag dat ze moeite hebben deze te verwerken. Vorig jaar was het percentage werknemers dat aangaf last te …