Vervanging loonkostensubsidie (LKV) door loondispensatie van de baan

12-09-2018

De loondispensatie, die per 1 januari 2019 de loonkostensubsidie voor arbeidsgehandicapten zou gaan vervangen, is op het allerlaatste moment toch afgeblazen. Zo heeft Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) afgelopen …

Schuldproblematiek medewerkers niet afgenomen

12-09-2018

Het aantal loonbeslagen blijft gelijk in vergelijking met vorig jaar, ondanks de economische opleving. Dat geeft ruim de helft van de salarisprofessionals aan (51%) in een recent onderzoek. Eén op de vijf (20%) …

PvdA bedenkt zich: sociale werkplaats moet terugkomen

12-09-2018

De Partij van de Arbeid (PvdA) is voortaan toch weer voorstander van heropening van de sociale werkplaatsen. Het vorige kabinet, waarin de PvdA was vertegenwoordigd, had met de nieuw Participatiewet juist besloten tot …

Onterechte ontslagvergunning teruggedraaid

12-09-2018

Een ontslagen klantenservicemedewerker van uitgever Wolters Kluwer heeft via de rechtbank zijn baan teruggeëist en gekregen. De werkgever van de ontslagen medewerker had in eerste instantie wel een ontslagvergunning gekregen van het UWV, …

Nieuwe uitvoeringsregels UWV voor ontslag

29-08-2018

Vanaf 1 augustus is er een nieuwe versie beschikbaar van de Uitvoeringsregels Ontslag van het UWV. Deze vernieuwde versie was noodzakelijk omdat er nieuwe regels gelden, maar ook omdat de toelichting van bepaalde …

Informatie financiële tegemoetkoming werkgevers vernieuwd

29-08-2018

Het Kennisdocument Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is onlangs vernieuwd. In dit document staat informatie over verschillende (financiële) regelingen en voordelen bij het in dienst nemen en houden van medewerkers met een kwetsbare positie …

Koolmees blijft vasthouden aan verhoogde AOW-leeftijd

29-08-2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is niet van plan de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen. In mei dit jaar lekte een concept sociaal akkoord uit, waaruit bleek dat sociale …