Baan met bijstand wederom onder vuur

05-04-2017

Bemiddelaar Flextensie ligt nu ook in de Tweede Kamer onder vuur. Bijstandsgerechtigden worden via deze bemiddelaar aan het werk gezet tegen een tarief van minimaal 12 euro per uur. De bijstandsgerechtigde krijgt hiervan …

Transitievergoeding langdurig zieken op losse schroeven

05-04-2017

De Raad van State adviseert het kabinet de beoogde compensatie van werkgevers voor de transitievergoeding bij langdurig zieken te heroverwegen. De reden is dat de regeling te duur wordt. De compensatie wordt gefinancierd …

Gaat nieuw kabinet straks alle arbeidswetten weer wijzigen?

22-03-2017

De uitslag van de verkiezingen afgelopen woensdag heeft ongetwijfeld gevolgen voor de arbeidsmarkt en arbeidsmobiliteit. Zo wil de VVD, als grootste partij van Nederland, de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine organisaties terugbrengen van …

Uitzendwerk helpt werkloze 50-plusser soms aan een baan

22-03-2017

Werkloze vijftigplussers kunnen via tijdelijk uitzendwerk hun kans op gewoon werk vergroten, doordat ze hun netwerk uitbreiden en recente werkervaring opdoen. Vooral relatief jonge, middelbaar en hoger opgeleide 50-plussers vinden na een uitzendbaan …

Aantal banen voor arbeidsgehandicapten gedaald in plaats van gestegen

22-03-2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma stelt de situatie voor arbeidsgehandicapten te rooskleurig voor. De banendoelstelling voor mensen met een arbeidshandicap zou ruimschoots zijn gehaald in het derde kwartaal van 2016. Nu blijkt dat die cijfers …

Verdringingstoets moet onbetaalde arbeid tegengaan

08-03-2017

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Karabulut om een zogenaamde verdringingstoets te introduceren. Deze toets moet ongewenste verdringing op de arbeidsmarkt tegengaan en werknemers en zelfstandigen beschermen tegen oneerlijke …

Scholingsvouchers kansberoep wegens succes beperkt tot langdurige zorg

08-03-2017

Het is niet meer mogelijk subsidie voor je cliënt aan te vragen voor (om)scholing naar een kansrijk beroep. De zogeheten scholingsvouchers zijn onderdeel van de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep. Het …