Niet-westerse vrouwen vaker voltijd in dienst dan autochtone vrouwen

26-09-2013

Niet-westerse vrouwen hebben vaker een voltijdbaan dan autochtone vrouwen. Vooral de tweede generatie niet-westerse allochtone vrouwen werkt full time. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In 2012 had van de eerste generatie …

Bijstandsontvangers vinden minder vaak werk

24-09-2013

Het aantal bijstandsontvangers dat vorig jaar werk heeft kunnen vinden is gedaald naar 8 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Eind 2011 telde Nederland 367 duizend personen met een …

Praten over salaris blijft taboe

23-09-2013

De meeste Nederlanders praten liever niet over hun inkomen. Dat blijkt uit onderzoek van StepStone, gehouden onder 10.000 deelnemers in Europa. Slechts 23 procent van de Nederlandse ondervraagden vertelt openlijk over zijn salaris. Onder …

Bijstandsgerechtigden voelen zich slecht geholpen door gemeenten

20-09-2013

Bijstandsgerechtigden voelen zich slecht geholpen door gemeenten wanneer zij terug willen keren naar de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een FNV-onderzoek dat in handen is gekomen van nu.nl. In het rapport ‘Beter zicht op …

Hoger opgeleiden nemen baan onder niveau; MBO’ers groeien door

20-09-2013

Ondanks dat de vraag naar hoger opgeleiden blijft groeien, accepteren veel hoger opgeleiden een baan onder hun niveau. Dat blijkt uit de analyse Trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt eerste helft 2013 van …

Banenjacht Mirjam Sterk achter op schema

19-09-2013

De banenmachine van ambassadeur jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk en uitzendbureau Randstad begint te haperen. Het doel is om binnen vijf weken tienduizend jongeren aan een baan te helpen, maar na drie weken is de …

Kleine daling werkloosheid

19-09-2013

De werkloosheid in Nederland is in augustus licht gedaald, van 8,7 (in juli) naar 8,6 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De werkloosheid daalde met elfduizend personen. …