35 miljoen extra voor toeleiding arbeidsbeperkten op krappe arbeidsmarkt

06-12-2018

Zowel in 2019 als 2020 wordt er 35 miljoen euro extra vrijgemaakt voor het zogeheten Perspectief op Werk, een initiatief dat bedoeld is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het …

SER start onderzoek naar platformeconomie

06-12-2018

De Sociaal Economische Raad (SER) gaat onderzoek doen naar de praktijk van de zogeheten platformeconomie. De ontwikkeling van de platformeconomie, waarbij werk via websites en apps wordt uitgevoerd door zzp’ers, neemt een grote …

Nieuwe rol voor Inspectie SZW in aanpak arbeidsmarktdiscriminatie

06-12-2018

Inspectie SZW wordt verantwoordelijk voor toezicht en handhaving over de aanwezigheid van voldoende waarborgen in het wervings- en selectiebeleid van werkgevers om discriminatie tegen te gaan. Het doel hiervan is het tegengaan en …

Regelgeving Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) nader uitgewerkt

21-11-2018

Enkele onderdelen uit de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) zijn uitgewerkt in zogeheten ‘lagere regelgeving’ en staan sinds enkele dagen ter internetconsultatie online. In deze regelgeving wordt onder meer verduidelijkt hoe de compensatie …

Eerste Kamer akkoord met uitbreiding geboorteverlof

21-11-2018

De Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) is aangenomen door de Eerste Kamer en zal ingaan per 1 januari 2019. Deze wet zorgt ervoor dat bevallende moeders en hun partners langer verlof krijgen dan …

Nieuwe maatregelen werktoeleiding arbeidsgehandicapten

21-11-2018

Staatssecretaris Van Ark heeft een voorstel met een uitgebreid pakket aan maatregelen om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om mensen met een …

Raad van State: nieuwe arbeidsrecht weinig kansrijk

07-11-2018

Alhoewel de ministerraad akkoord is gegaan met een aantal ingrijpende aanpassingen in het ontslagrecht, is de Raad van State (RvS) kritisch. In de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staan maatregelen die het …