Nieuwe loonaanvullingsregeling maakt loondispensatie eerlijk

20-12-2017

Het vervangen van loonkostensubsidie door loondispensatie zal er niet voor zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking erop achteruit gaan als ze gedeeltelijk werken. De vervangingsmaatregel die in het regeerakkoord is opgenomen leverde de …

Uitvoeringswet nieuwe privacywetgeving naar Tweede Kamer

20-12-2017

De wet die uitvoering geeft aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. De zogeheten uitvoeringswet is nodig om de nieuwe Europese privacyregels in Nederland uit te kunnen …

Krapte technische, ICT en pedagogische beroepen houdt komende 6 jaar aan

06-12-2017

De komende zes jaar moeten werkgevers rekening houden dat het grote moeite kost om aan personeel te komen voor technische, ICT en pedagogische beroepen. Voor maar liefst 87% van de vraag naar ICT-ers …

Aantal beschutte werkplekken 2018 per gemeente bekend

06-12-2017

Iedere gemeente kan nu inzien hoeveel beschutte werkplekken zij moet creëren in 2018. Het is voor gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking die extra ondersteuning nodig …

Vrouwen krijgen lager loon door vraag naar laatstverdiende salaris

06-12-2017

Vrouwen in Nederland verdienen vaak minder dan mannen. Dat gaat vaak al mis bij de eerste gesprekken over het salaris en de salarisonderhandeling. Werkgevers baseren namelijk het salaris regelmatig op het laatstverdiende loon …

Het Nieuwe Belonen serieus alternatief voor prestatiebonus

06-12-2017

Een prestatiebonus is nauwelijks effectief. Het leidt niet tot meer intrinsieke motivatie, tot betere prestaties, tot meer geluk en bevlogenheid of tot het behoud van talent. Sterker nog, het leidt juist tot allerlei …

Een derde vacatures moeilijk vervulbaar

22-11-2017

Gemiddeld is maar liefst een derde van de vacatures moeilijk vervulbaar. Vacatures zijn moeilijk te vervullen, omdat de juiste kwalificaties ontbreken bij sollicitanten, zo geeft 45% van de werkgevers aan. Om geschikte kandidaten …