Ingrijpende maatregelen arbeidsmarkt nu ter internetconsultatie

11-04-2018

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) staat sinds deze week online ter internetconsultatie. In de nieuwe Wab staan behoorlijk ingrijpende maatregelen beschreven. Deze moeten het voor werkgevers aantrekkelijker maken om mensen in vaste …

Koolmees investeert 10 miljoen in arbeidsparticipatie mensen met migratieachtergrond

11-04-2018

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt voor de periode 2018-2020 maar liefst € 10 miljoen vrij voor programma’s die tot doel hebben de achterblijvende arbeidsmarktpositie van mensen met een migratieachtergrond …

Aantal werknemers dat werk als zinloos ervaart is hoger dan verwacht

11-04-2018

Acht op de honderd werknemers ervaren hun werk als zinloos en maar liefst 17% van de werknemers twijfelt of hun werk nut heeft. Dat is opvallend, want de meeste werknemers vinden het namelijk …

Staatssecretaris houdt vast aan loondispensatiemaatregel

28-03-2018

Het instrument loondispensatie zal loonkostensubsidie gaan vervangen. Loondispensatie zorgt ervoor dat werkgevers alleen loon hoeven te betalen voor de daadwerkelijke productiviteit van werknemers met een beperking. Deze werknemers krijgen inkomensaanvulling van de gemeente. …

Medewerker krijgt recht op kopie personeelsdossier

28-03-2018

Met ingang van 25 mei aanstaande mag een werknemer van zijn werkgever niet alleen eisen dat hij de gegevens uit zijn personeelsdossier zelf mag inzien, maar dat de werkgever hem ook een kopie …

Salaris en reisafstand bepalend in keuze voor nieuwe werkgever

28-03-2018

Salaris, reisafstand en uitdaging in het werk zijn de drie belangrijkste factoren voor medewerkers om te kiezen voor een nieuwe baan. Zo vindt 55% van de medewerkers salaris een belangrijk aspect in de …

Koolmees komt terug op maatregel verkorting loondoorbetaling

14-03-2018

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt terug op de in het Regeerakkoord vastgelegde plannen om de loondoorbetalingsperiode bij ziekte voor kleine werkgevers (minder dan 25 medewerkers) te verkorten van twee naar …