Miljoenen aan boetes uitgedeeld wegens schijnconstructies

07-11-2018

Inspectie SZW heeft de afgelopen jaren 151 onderzoeken gedaan naar schijnconstructies bij organisaties, waarbij er 61 overtredingen zijn vastgesteld. De overtredingen betreffen onwenselijke constructies in onder meer de 24-uurszorg, werkconstructies met schijnzelfstandigen en …

Gebruik HR-analytics schendt privacy werknemers

07-11-2018

Enkele tientallen Nederlandse organisaties schenden privacyrechten van medewerkers door het verzamelen van data middels algoritmes, zonder dat het personeel hiervan op de hoogte is. Met deze methode van dataverzameling en -analyse, beter bekend …

Aanvraag loonkostenvoordeel versoepeld

24-10-2018

Vanaf 1 januari 2019 wordt de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) iets versoepeld. Het wordt makkelijker loonkostenvoordeel te krijgen voor een medewerker met een arbeidsbeperking. Op dit moment moet de werkgever de aanvraag al …

Transitievergoeding stijgt naar maximaal € 81.000

24-10-2018

De maximale transitievergoeding die medewerkers na ontslag ontvangen, wordt per 1 januari 2019 verhoogd van € 79.000 naar € 81.000. Deze verhoging is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractlonen. Afgelopen jaar zijn …

Tips voor omgaan met gevaarlijke stoffen

24-10-2018

Maar liefst 38% van de bedrijven in de Europese Unie werkt met chemische of biologische stoffen, zo bleek onlangs uit een enquête van het Europese Agenstschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. …

Inkoop diensten telt voortaan mee voor banenafspraak

16-10-2018

Banen die extern worden ingekocht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, tellen voortaan ook mee voor de banenafspraak. Hierdoor wordt het onderscheid tussen overheid en marktsector opgeheven. De motie om dit …

Meer variatie in werk van zzp’ers dan van werknemers

16-10-2018

Ruim 80% van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) beschouwt zijn werk vaak of altijd als gevarieerd. Van de vaste werknemers in Nederland is dit 70% en bij mensen met een flexibele arbeidsrelatie is …