Wetsvoorstel oppositie: ongelijke beloning in toekomst zwaar beboet

14-03-2018

Oppositiepartijen GroenLinks, SP, PvdA en 50Plus hebben een wetsvoorstel gepresenteerd, dat het in de toekomst mogelijk maakt organisaties te beboeten die mannen en vrouwen ongelijk belonen. Het ongecorrigeerde loonverschil tussen mannen en vrouwen …

Nieuwe informatie over beschut werk beschikbaar

14-03-2018

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onlangs het kennisdocument over beschut werk geactualiseerd. Beschut werk is een instrument dat expliciet in de Participatiewet is opgenomen. Het betreft werk in een beschutte …

Steeds meer mensen wisselen van beroep

14-03-2018

In 2017 hebben maar liefst 937 duizend mensen tussen 15 en 75 jaar een ander beroep dan het jaar ervoor. De meeste baanwisselingen zijn overstappen naar een andere beroepsklasse. Vanaf 2015 neemt het …

Hele werkweek geboorteverlof voor partners in 2019

28-02-2018

Vanaf 2019 krijgen partners van moeders die net zijn bevallen drie extra dagen betaald geboorteverlof. Op dit moment is er slechts recht op twee dagen betaald en drie dagen onbetaald verlof. Werkgevers dragen …

Quotumheffing gedeactiveerd bij voldoende banen voor arbeidsbeperkten

28-02-2018

Als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap, dan wordt het quotum voor de banenafspraak gedeactiveerd. Bovendien hoeven werkgevers die niet voldoende banen hebben gecreëerd pas een jaar na de …

Wetenschappelijk raad verkent negatieve gevolgen flexwerk

28-02-2018

Flexwerkers ondervinden talloze negatieve gevolgen van het flexibel werken, zoals financiële onzekerheid en een gebrek aan scholing. De arbeidswetgeving voldoet meestal niet meer, omdat die is toegesneden op werken in vast dienstverband. De …

Geen handhaving Wet DBA tot januari 2020

14-02-2018

De opschorting van de handhaving van de Wet DBA wordt verlengd tot januari 2020. Tegen die tijd hoopt het kabinet nieuwe wetgeving te hebben die de Wet DBA vervangt. Dat betekent dat zowel …