Trefwoord: arbeidsbeperking

Bereken de nieuwe loonkostensubsidie Participatiewet

04-01-2017

Het wordt een stuk gemakkelijker de loonkostensubsidie te berekenen voor werknemers met een arbeidsbeperking die onder de banenafspraak vallen. Tot nu toe was het functieloon een van de grondslagen voor de subsidie, nu …

Geen extra banen ondanks Participatiewet

11-09-2014

De implementatie van de Participatiewet binnen organisaties blijft achter. De helft van de Nederlandse bedrijven (51%) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dat blijkt …

Detachering telt mee voor quotum arbeidsbeperkten

15-07-2014

Werkgevers hebben zich, in het kader van het Sociaal Akkoord en de daaruit voortgekomen Participatiewet, gecommitteerd om de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Lukt dat niet, dan treedt automatisch …