Trefwoord: Asscher

Leeftijd no-riskpolis drastisch verlaagd

12-07-2017

De leeftijdsgrens voor de no-riskpolis wordt vanaf januari 2018 flink naar beneden bijgesteld, van 63 jaar naar 56 jaar. De no-riskpolis geldt voor mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een …

68 miljoen voor werkloze 50-plussers

09-06-2016

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 68 miljoen beschikbaar om werkloze 50-plussers weer aan het werk te helpen. Hiervoor heeft hij samen met de sociale partners een actieplan opgesteld.  Het actieplan …

Gelijke lonen voor Europeanen?

15-04-2016

De detacheringsrichtlijn is ingesteld om ervoor te zorgen dat het makkelijker wordt voor Europeanen om in een ander Europees land te gaan werken. In de detacheringsrichtlijn is geregeld dat voor werknemers die tijdelijk …