Trefwoord: deksundigenoordeel

Rol re-integratiespecialist bij ziekte cruciaal

08-02-2017

Onvoldoende meewerken aan re-integratie bij ziekte blijft niet onbestraft. Dat geldt niet alleen voor werkgevers, maar ook voor werknemers. De vraag: ‘Wordt er voldaan aan de re-integratieplichten?’ staat hierbij centraal. Zo blijkt uit …