Trefwoord: faillissement

Loopbaanbegeleiding voor winkelpersoneel

02-05-2016

Het aantal werklozen is de afgelopen drie maanden gedaald en ook is er een sterke afname van nieuwe uitkeringen in bijvoorbeeld de sector zorg en welzijn. Toch is er een branche waarin de …

Vrouwen en ouderen kleinere baankans

24-03-2016

In 2013 vielen er veel ontslagen naar aanleiding van een faillissement: ruim achtenzestigduizend mensen verloren om deze reden hun vaste baan. Het CBS heeft onderzoek gedaan naar het doorstromen van deze ontslagen werknemers …