Trefwoord: integratie

Integratie middels arbeidsparticipatie

23-09-2016

In 2017 zullen arbeidsrestricties voor asielzoekers beperkt worden. Zo hoopt het kabinet te zorgen voor snellere integratie van migranten in de samenleving. Vanaf volgend jaar zullen de kwalificaties van vergunningshouders sneller in kaart …

Vluchtelingen zo snel mogelijk aan het werk

02-05-2016

Het kabinet heeft een uitwerkingsakkoord bereikt met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarin maatregelen zijn uitgewerkt om de participatie van vluchtelingen in de samenleving te verbeteren. Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning krijgen begeleiding om vrijwilligerswerk …