Trefwoord: participatie

Meer aandacht bijstandscliënt is succesfactor activatie

10-01-2018

Maatwerk, geen druk uitoefenen en intensief contact vormen samen de beste methode om mensen in de bijstand te activeren. Zo bleek onlangs uit onderzoek van Moniek Kremer, hoogleraar Actief burgerschap aan de Universiteit …

Onenigheid Tweede Kamer over participatie duurt voort

30-08-2017

Discussie over te gebruiken re-integratie-instrumenten voor mensen in de bijstand lijkt een gebed zonder einde. Bedrijven zoals Flextensie, die gemeenten ondersteunen bij het plaatsen van bijstandsgerechtigden bij werkgevers en de bijbehorende administratie, liggen …

Gemeenten mogen experimenteren met Participatiewet

08-03-2017

Vanaf 1 april krijgen gemeenten meer ruimte met de uitvoering van de Participatiewet. Ze kunnen voorstellen indienen om te experimenteren met de arbeids- en re-integratieverplichtingen en met een gedeeltelijke vrijlating van inkomsten uit …

Minder uitkeringen voor arbeidsongeschikten

22-09-2016

Uit onderzoek van het CBS blijkt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen te zijn gedaald. Daar zijn een aantal verschillende redenen voor. Zo is er uitstroom doordat een grote groep mensen de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. …

Participatiewet: stand van zaken

11-04-2016

Vanaf januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet zou ervoor moeten zorgen dat werkgevers in zowel het bedrijfsleven als overheidsinstanties meer banen beschikbaar maken voor mensen met een afstand tot de …

Moeders voelen druk tot parttime werken

06-01-2014

Deeltijdwerk is de nieuwe sociale norm geworden voor moeders met jonge kinderen. Zowel fulltime werkende moeders als thuisblijfmoeders krijgen te maken met onbegrip en verwijten vanuit hun sociale omgeving. Dat blijkt uit onderzoek van Justine …