Trefwoord: Quotum

Quotumheffing gedeactiveerd bij voldoende banen voor arbeidsbeperkten

28-02-2018

Als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap, dan wordt het quotum voor de banenafspraak gedeactiveerd. Bovendien hoeven werkgevers die niet voldoende banen hebben gecreëerd pas een jaar na de …

Overheid krijgt meer tijd om banen arbeidsbeperkten te creëren

13-09-2017

Op zijn vroegst worden pas in 2020 de eerste boetes uitgedeeld naar aanleiding van de quotumregeling arbeidsbeperkten. Deze quotumregeling wordt nu geactiveerd, omdat overheidswerkgevers niet voldoende banen voor arbeidsbeperkten hebben gerealiseerd. Wel hebben …

Detachering telt mee voor quotum arbeidsbeperkten

15-07-2014

Werkgevers hebben zich, in het kader van het Sociaal Akkoord en de daaruit voortgekomen Participatiewet, gecommitteerd om de komende jaren 125.000 mensen met een arbeidsbeperking aan te nemen. Lukt dat niet, dan treedt automatisch …