Trefwoord: werkloosheid

Schulden vergroten kans op werkloosheid

14-06-2017

Bijna twintig procent van de werkgevers ziet financiële problemen van een medewerker als een goede reden voor ontslag. Maar liefst een derde vindt het zelfs een reden om een contract niet te verlengen. …

Europese Commissie: minder zzp, meer vast

31-05-2017

Het almaar toenemende aantal flexibele krachten in Nederland vormt een gevaar voor de sociale zekerheid. Dat geldt voor zowel zzp’ers als mensen met een tijdelijk contract. Het kabinet zou het voor werkgevers aantrekkelijker …

Dalende werkloosheid 55-plussers

17-08-2016

In het tweede kwartaal van dit jaar zijn er 58 duizend minder werklozen dan een jaar geleden, zo meldt het CBS. Ook de werkloosheid onder 55-plussers is lager dan een jaar geleden. Wel …

Werkloosheid jongvolwassenen daalt sterk

16-08-2016

De afgelopen drie jaar is de werkloosheid onder 25-30-jarigen gedaald. Vooral de afgelopen twee jaar ging het goed met deze groep: van 7,2 procent is de werkloosheid gedaald naar slechts 5 procent. Toch …

Steeds minder werklozen

21-07-2016

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de werkloosheid weer gedaald is. Er zijn bijna 40 duizend werklozen minder dan een half jaar geleden. Vooral in de bouwnijverheid en zorg en welzijn gaat …

Meer aandacht voor langdurig werklozen

12-07-2016

Door de vele bezuinigingen op re-integratie hebben veel langdurig werklozen de afgelopen jaren niet voldoende steun en aandacht gekregen van uitkeringsinstantie UWV. Eerder dit jaar beloofde minister Asscher al 12 miljoen aan het …

68 miljoen voor werkloze 50-plussers

09-06-2016

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 68 miljoen beschikbaar om werkloze 50-plussers weer aan het werk te helpen. Hiervoor heeft hij samen met de sociale partners een actieplan opgesteld.  Het actieplan …