• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Experiment uitgelicht: Gemeente Groningen aan het woord

door Mattias Gijsbertsen
Last but not least: in dit laatste artikel van de serie ‘Experiment uitgelicht’ neemt de Gemeente Groningen het woord. Wethouder Mattias Gijsbertsen vertelt over de 10.000 mensen die in Groningen van een bijstandsuitkering afhankelijk zijn. Is er een vaste route om uit de bijstand te komen of is maatwerk de sleutel?

Controle slechte drijfveer

Het uitgangspunt van de Participatiewet, one size fits all, werkt niet. Voor elke bijstandsgerechtigde gelden op dit moment dezelfde regels en aanpak. De Participatiewet biedt weinig ruimte voor maatwerk en eigen regie en nodigt onvoldoende uit om te kijken wat mensen kunnen en nodig hebben. In plaats van vertrouwen en aansluiting bij ieders eigen ambitie is controle de drijfveer.

Grootste groep komt moeilijk aan werk

In Groningen hebben 10.000 mensen in de bijstand geen baan of een kleine deeltijdbaan. Een deel van deze mensen komt binnen een paar maanden weer aan het werk. Maar we zien ook dat een grote groep lastig weer aan het werk komt. Deels omdat de banen niet voor het oprapen liggen, of omdat vacatures en kwalificaties niet op elkaar aansluiten. Ook komt het regelmatig voor dat mensen na lange tijd van werkloosheid de aansluiting op de arbeidsmarkt missen. Vaak is het een combinatie van deze factoren.

Maatwerk is de sleutel

Maatwerk zou op alle niveaus het uitgangspunt moeten zijn. Dus maatwerk voor de regio’s en steden omdat verschillende problemen en oorzaken om verschillende oplossingen vragen. Maar ook maatwerk op individueel niveau. Goed kijken, vragen en luisteren wat heeft iemand nodig om weer mee te kunnen doen.

Uniek experiment

Ons Bijstand op Maat project heeft vier groepen en een controlegroep. Een groep krijgt ontheffing van de arbeidsplicht, een groep krijgt intensieve begeleiding waarbij we ervaringsdeskundige professionals inzetten en de hele levenssfeer van mensen betrekken (zoals armoede), en een groep krijgt een extra inkomstenvrijlating. Uniek voor ons experiment is dat Groningen nog een vierde groep heeft. De deelnemers in deze groep mogen zelf bepalen voor welk regime ze kiezen. We voeren dit samen met de Rijksuniversiteit Groningen uit.

Participatie door vertrouwen en ruimte

Begin september hebben wij bijna 9.000 mensen benaderd met de vraag of ze willen meedoen aan het experiment. De respons stemt ons optimistisch. Wij denken dat vertrouwen, maatwerk, eigen regie en keuzevrijheid mensen meer ruimte en motivatie geeft. Zo krijgen ze sneller een plek op de arbeidsmarkt of kunnen ze op een andere manier participeren.

Ieders ontwikkeling telt mee

We verwachten dat mensen feitelijke baat hebben bij meer ruimte en vrijheid in de bijstand. Daarbij gaat het er in ons experiment niet alleen om, dat mensen daadwerkelijk perspectief op werk hebben. Ook die grote groep mensen die waarschijnlijk aangewezen blijft op bijstand telt mee. Ook voor hen geldt dat de verplichtingen en de ‘eenheidsworst’ van de Participatiewet niet bijdraagt aan hun ontwikkeling. We willen graag dat zij participeren, bijdragen aan de samenleving en zich gezonder en gelukkiger voelen. De resultaten van eerdere experimenten geven ons vertrouwen in een positief resultaat. Zo heeft hebben we het programma Parttime ondernemen in de bijstand, waarbij mensen parttime kunnen ondernemen terwijl ze een bijstandsuitkering hebben.

Geef gemeenten ruimte

Een advies aan het toekomstig kabinet? Ongeacht ieders politieke kleur willen we állemaal dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan en dat mensen die (nog) niet werken zo gezond en actief mogelijk zijn. Geef gemeenten dus ruimte voor het experimenteren met nieuwe ideeën rondom de bijstand. Er is geen vaste route om uit de bijstand te komen.

Mattias Gijsbertsen Wethouder Gemeente Groningen