• Alles
 • Arbeidsmarkt
 • Arbeidsrecht
 • Arbo
 • Coaching
 • Detacheren
 • Flexwerk
 • Inzetbaarheid
 • Mobiliteit
 • Opleiden & leren
 • Re-integratie
 • Recruitment
 • Talent management
 • Werving & Selectie
 • Wetgeving

Hoog ziekteverzuim onder vrouwelijke medewerkers?

door Suzan Steeman
Het ziekteverzuim onder vrouwelijke medewerkers is aanzienlijk hoger dan bij mannen. Bij 25 tot 35-jaren is het ziekteverzuimpercentage van vrouwen zelfs het dubbele van het verzuimpercentage onder mannen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is niet meer dan logisch dat deze hoge verzuimcijfers en de bijbehorende kosten werkgevers hoofdbrekens bezorgen. Maar wat kun je hier als arbeidsprofessional eigenlijk aan doen? Behoorlijk wat, zo vertelt Suzan Steeman van WOMEN Inc.

Meer informatie is cruciaal

Je ziet dat het verzuim onder vrouwen hoog is in de levensfase 25-55 jaar. Enerzijds spelen er dan vrouwspecifieke lichamelijke klachten, die bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een zwangerschap of de overgang. Over de ervaringen en de gezondheidsklachten van vrouwen in de overgang en bij zwangerschap in relatie tot werk is helaas nog weinig bekend. Het is belangrijk dat hier in onderzoek meer rekening mee wordt gehouden zodat ook werkgevers beter geïnformeerd kunnen worden.

Zieke kinderen en zware beroepen

Tegelijkertijd moet je voor een verklaring ook rekening houden met de maatschappelijke context. Vrouwen besteden twee keer zoveel tijd aan onbetaalde zorg als mannen. Het CBS geeft aan dat vrouwen zich vaak ziek melden op hun werk als hun kinderen ziek zijn. Vrouwen doen dit maar liefst 3,5 keer vaker dan mannen. Daarnaast hebben vrouwen vaak mentaal zware beroepen, de psycho-sociale belasting is erg hoog in het onderwijs en in de zorg. WOMEN Inc. zet zich al jaren in voor een nieuwe verdeling van werk en zorg tussen mannen vrouwen. Het uitgebreide partnerverlof dat het nieuwe kabinet voorstelt, is hierin een belangrijke doorbraak.

Zorg ligt nog steeds bij de moeders

Het feit dat vrouwen zich vaker dan mannen ziek melden om voor hun zieke kinderen te zorgen hangt samen met het feit dat we in onze samenleving de verantwoordelijkheid voor zorg nog steeds vooral bij de moeder leggen. Werkgevers kunnen een rol spelen in het doorbreken van deze norm door ook vaders de kans te geven werk en zorg te combineren.

Blinde vlek

Er zijn de afgelopen jaren steeds meer vrouwen gaan werken maar tegelijkertijd neemt het ziekteverzuim onder vrouwen toe. Lichamelijke klachten door zwangerschap en overgang tijdens de loopbaan van een vrouw worden steeds actuelere onderwerpen in organisaties. Als werkgever heb je absoluut een verantwoordelijkheid en helaas een blinde vlek voor genderspecifieke redenen van verzuim. We horen vaak van vrouwen dat er onwetendheid is bij werkgevers over wat er met je kan gebeuren tijdens en na een zwangerschap en tijdens de overgang.  Vaak is een oplossing vinden veel makkelijker dan je denkt.

Verantwoordelijkheid van de regering

Er moet meer geld vrijgemaakt worden voor onderzoek naar de oorzaken van arbeidsverzuim onder vrouwen en de relatie met levensfasen als zwangerschap en overgang. Bestaande en nieuwe kennis moeten goed worden overgebracht naar werkgevers zodat zij er op tijd rekening mee kunnen houden en verzuim kunnen voorkomen.

Langer partnerverlof

Ook geloven wij dat partnerverlof zal bijdragen aan het doorbreken van de norm dat vooral vrouwen verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kinderen. We zijn dan ook heel blij met het feit dat partners van kersverse moeders vanaf 2020 zes weken verlof kunnen opnemen. De eerste week wordt volledig uitbetaald, de overige vijf weken voor 70%. Om het verlof voor iedereen toegankelijk te maken, zou het nog mooier zijn als het kabinet ervoor zorgt dat er zes weken 100% uitbetaald wordt. De overige 30% kan natuurlijk ook worden aangevuld door werkgevers.

Te weinig aandacht man-vrouwverschillen

Een andere mogelijke oorzaak van de mindere gezondheid van vrouwen is dat er nog weinig rekening wordt gehouden met man-vrouwverschillen in de gezondheidszorg. Gezondheidsonderzoek is van oudsher gebaseerd op mannelijke proefpersonen en mannelijke proefdieren. Hierdoor worden ‘afwijkende’ symptomen die alleen bij vrouwen voorkomen minder goed herkend en bestaat er nog veel onwetendheid over het vrouwenlichaam. Vrouwen hebben bijvoorbeeld vaker last van bijwerkingen van medicijngebruik en worden vanwege deze bijwerkingen vaker in het ziekenhuis opgenomen. Deze onwetendheid bedreigt levens en staat effectieve zorg in de weg.

Hormonen op de werkvloer

Daarbij worden klachten die verband houden met hormoonschommelingen (menstruatie, zwangerschap, overgang) weinig onderzocht en serieus genomen in de medische wetenschap, farmacie en op de werkvloer. Er is nog grote onwetendheid over welke invloed zwangerschap en overgang op ziekteverzuim en de kwaliteit van leven van vrouwen kunnen hebben. Onwetendheid bij werkgevers maar ook bij huisartsen en bedrijfsartsen én bij vrouwen zelf.

Verlofregeling zijn er niet voor niets

Wijs alle medewerkers, zowel mannen als vrouwen, op de verlofregelingen die bedoeld zijn voor kort verzuim bij ziekte van kinderen. Bekijk in deze verlofregelingentabel welke regelingen er allemaal zijn. Daarbij is het van belang dat de organisatiecultuur toelaat dat zowel vrouwen als mannen zich in staat voelen werk en zorg te combineren. Er is een doorbraak nodig in de Nederlandse cultuur, waar de verantwoordelijkheid voor zorg op dit moment nog vooral bij vrouwen ligt. Ook als werkgever kun je bijdragen aan deze doorbraak.

Zo pak je het verzuim aan

Laat je goed informeren en ga het gesprek met je medewerkers aan! Vrouwen die wij hebben gesproken geven aan dat het enorm had geholpen als de werkgever meer interesse had getoond in hun situatie en als ze samen hadden kunnen zoeken naar werkbare oplossingen. Bekijk hier dat een oplossing vinden soms makkelijker is dan je denkt.

Ben jij werkgever en wil je meer weten over deze onderwerpen? Kom dan naar het inspiratieontbijt dat WOMEN Inc. organiseert op donderdag 16 november. Kijk hier voor meer informatie.

Suzan Steeman Redacteur WOMEN Inc.