E-zine

Meest recente artikelen in het E-zine

Bekijk alle artikelen

Vijf vragen over liefde & relaties (op de werkvloer)

Valentijnsdag wint ieder jaar aan populariteit in Nederland: dé dag dat mensen hun geliefde in het zonnetje zetten. Natuurlijk zijn relaties van werknemers niet iets waar je je als werkgever mee bezighoudt, maar in sommige gevallen ontkom je niet aan de relatieperikelen van je medewerkers. Denk aan twee collega’s die een affaire beginnen, waardoor er uiteindelijk een arbeidsconflict ontstaat. Of een medewerker die gaat scheiden en daardoor meer verzuimt dan gemiddeld. Bekijk in dit artikel vijf vragen en antwoorden over relaties & werk.

Checklist Beeldschermwerk

Langdurig werken met een computer brengt bepaalde risico’s mee. Zo bestaat de kans dat medewerkers klachten aan arm, nek en schouders ontwikkelen (KANS), last krijgen van hoofdpijn of klachten aan hun ogen. Als er niet tijdig wordt ingegrepen, kan dit zelfs langdurige arbeidsongeschiktheid veroorzaken. Daarom zijn in het Arbeidsomstandighedenbesluit specifieke regels en richtlijnen voor beeldschermwerk opgenomen. Bekijk in deze checklist wat de regels zijn en of uw organisatie hieraan voldoet.

Checklist: Wet flexibel werken

Op 1 januari 2016 heeft de Wet flexibel werken de Wet aanpassing arbeidsduur vervangen. Voorheen was het al mogelijk voor werknemers om te vragen om vermeerdering of vermindering van hun arbeidsduur. De Wet flexibel werken maakt het daarnaast ook mogelijk dat uw medewerkers u vragen om de werktijden of de arbeidsplaats te wijzigen. Maar wanneer moet u een dergelijk verzoek honoreren en waar moet u daarbij op letten? Lees het in onderstaande checklist.

Kortdurend en langdurend zorgverlof

Werknemers die een zieke partner of kind thuis hebben die verzorging nodig hebben, kunnen zorgverlof opnemen. In deze checklist staan de regels op een rij. De werknemer heeft recht op kortdurend zorgverlof, waarbij hij een aantal dagen betaald zorgverlof mag opnemen. In sommige gevallen is dit echter niet toereikend, bijvoorbeeld als er sprake is van langdurige ziekte. Dan heeft de werknemer recht op langdurend zorgverlof. Weigeren is mogelijk, maar dat gaat niet eenvoudig. Er zijn ook andere zaken waar u op moet letten bij deze twee vormen van verlof.

Checklist Wet Waadi

De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is in 2012 door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in het leven geroepen om de uitbuiting van medewerkers terug te dringen. De Wet Waadi verplicht iedere organisatie die arbeidskrachten ter beschikking stelt, om zich te registreren in het Handelsregister van de KVK. Ook organisaties die gebruikmaken van ingeleende arbeidskrachten hebben verantwoordelijkheid om na te gaan of de organisatie die de krachten uitleent wel staat geregistreerd. Bekijk in deze checklist wat de regels precies inhouden en hoe u nagaat of u voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent het inlenen van arbeidskrachten.