E-zine

Meest recente artikelen in het E-zine

Bekijk alle artikelen

Twaalf veranderingen van het nieuwe ontslagrecht

Opnieuw ligt het ontslagrecht op de politieke snijtafel. En opnieuw gaat het over versoepeling. Het kabinet heeft hierover een besluit genomen. Ontslag verlenen wordt gemakkelijker, flexibele arbeidscontracten aanbieden ook. Maar flexwerk wordt ook duurder voor werkgevers.

Functiecreatie in het kwadraat

Vaak passen we functiecreatie toe op individueel niveau: we creëren een nieuw takenpakket voor één nieuwe medewerker. Maar stel nou dat je in jouw organisatie te maken hebt met een hele groep medewerkers die kan profiteren van dit HR-instrument? Dit levert niet alleen de medewerkers, maar de hele organisatie voordelen op. In dit artikel leg ik aan de hand van een business case uit hoe je functiecreatie kunt inzetten voor het overnemen van meerdere taken door een groep medewerkers die valt onder de banenafspraak.

Checklist Wet aanpak schijnconstructies

De Wet aanpak schijnconstructies heeft tot doel het tegengaan van constructies waarmee werkgevers proberen om oneigenlijk te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Dergelijke constructies komen de laatste jaren regelmatig in het nieuws. Dat is bijvoorbeeld het geval als bedragen voor maaltijden, huisvesting of zorgverzekering worden inhouden op het minimumloon. Werknemers zijn hier de dupe van. Bekijk in deze checklist de hoofdlijnen van deze wet.

De gevolgen van een ontslag

Bij het ontslag van een medewerker wordt vaak niet stilgestaan bij de enorme gevolgen die dit kan hebben op de organisatie. Toch kan een enkel ontslag ineens de productiviteit, slagkracht of het innoverend vermogen beïnvloeden. De bezetting lijkt af te nemen met veel meer dan slechts één FTE. Blijft zo’n gebeurtenis onbesproken, dan kunnen de achterblijvers het gevoel hebben dat er iets ‘spookt’ in de organisatie, dat niet eenvoudig is op te lossen.

‘Op het schoolplein praten we Nederlands!’

‘Op het schoolplein spreken we Nederlands!’ hoorde ik vanochtend. Dat kregen de moeders Fatima en Ayse te horen toen ze op het schoolplein stonden bij te praten. Over dat nieuwe recept dat ze op internet hadden gevonden. Onze nieuwe directeur Maarten stapte resoluut op hen af. De dames schrokken een beetje. Ik ken ze goed, het zijn aardige mensen. Ik was verbaasd om de bijna dreigende toon van de nieuwe directeur te horen. Toen ik hem in de gang aansprak, nam hij even de tijd om het mij uit te leggen: ‘Ik wil niet dat andere ouders, die de Turkse taal niet spreken, zich op het schoolplein buitengesloten voelen’, legde hij uit.