Over aan de slag

Aan de slag, platform voor arbeidsmobiliteit is een nieuw multimediaal concept over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Of het nu gaat om re-integratie, arbo, werving & selectie, nieuwe werkvormen, outplacement, coaching of nieuwe wet- en regelgeving. Aan de slag besteedt er aandacht aan. Het platform bestaat uit een:

  • Tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief
  • Maandelijks nieuwe artikelen over de kansen en bedreigingen op de arbeidsmarkt, nieuwe methoden en interventietechnieken en nieuwe en veranderende wet- en regelgeving,
  • Website met nieuws, blogs, onderzoeksrapporten en het archief

Wat is arbeidsmobiliteit?
Onder arbeidsmobiliteit verstaan we alle ontwikkelingen die van invloed zijn op de in-, door en uitstroom van personeel. Denk bijvoorbeeld aan de samenstelling van de beroepsbevolking, nieuwe wet- en regelgeving of ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zoals flexibele arbeid. Maar ook zaken die indirect van invloed zijn als opleiden, coachen en assessments. Zo wil het platform bijdragen aan de professionalisering van iedereen die zich direct en indirect bezig houdt met mensen begeleiden naar werk.

Voor wie?
Het platform voor arbeidsmobiliteit richt zich op alle professionals die zich bezighouden met:

  • werving, selectie, arbeidsmarkt, recruitment, assessment, psychologisch onderzoek
  • loopbaanbegeleiding, outplacement, in- en externe mobiliteit
  • uitzenden, flexwerk, detacheren
  • ziekteverzuim, arbo en re-integratie
  • opleiden en trainen, coaching, talent management
  • contractering, arbeidsrecht

Nieuws
In de eerste plaats is er nieuws, toegespitst op arbeidsmobiliteit zoals hierboven beschreven. De nieuwsberichten zijn kort en krachtig en gaan in op de actualiteit, nieuwe wet- en regelgeving en subsidies. U vindt het relevante nieuws op deze website, maar ook in de e-mailnieuwsbrief die elke twee weken verschijnt.

Artikelen
Maandelijks verschijnt een aantal nieuwe artikelen op Aan de slag. Deze hebben een signalerende functie (bijvoorbeeld het introduceren van nieuwe werkvormen, het signaleren van een trend, of het beschrijven van een best practice) en hebben altijd een link met de praktijk of richten zich op interventies die leiden tot effectiviteitverbetering van de organisatie of het individu. Het kan ook gaan over maatschappelijke mobiliteit – aandacht voor beroepen waar vraag naar is – en individuele mobiliteit, de professionaliteit van de professional.

Deze artikelen zijn alleen raadpleegbaar voor leden van het platform.

Blogs
Om de interactie met u als lid van het platform aan te moedigen, publiceren we regelmatig blogs of online columns op de website. Niet alleen van gerenommeerde professionals, wij nodigen u als lid van het platform van harte uit om te bloggen of uw reactie te geven op de verschenen blogs.

Onderzoeksrapporten
Onder deze knop vindt u artikelen, onderzoeksrapporten en white papers die betrekking hebben op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Rapporten zijn zowel voor leden als voor niet-leden kosteloos te downloaden. U moet dan wel even uw gegevens achterlaten.

Archief
In het archief vindt u alle nummers van Aan de slag, maandblad voor re-integratie en participatie die zijn verschenen van mei 2010 tot en met juni 2013. Het archief is alleen te raadplegen door leden.