Volwaardig loon voor jongere

Minister Asscher heeft bekendgemaakt de regels omtrent het minimumjeugdloon aan te passen. Hij stelt de bovengrens van het minimumjeugdloon naar beneden bij. Ook zal het minimumloon voor jongeren onder de 21 jaar in stappen omhoog gaan. Daarnaast wordt de stukloonbepaling gewijzigd, zodat werknemers minimaal het wettelijk minimumloon zullen verdienen.

Nederland loopt achter
Vorig jaar was er veel protest tegen het minimumjeugdloon. Het belangrijkste argument van jongerenorganisaties: jongeren verdienen ongeveer de helft van een ‘volwassen loon’ maar betalen wel overal de volle prijs voor, inclusief voor eerste levensbehoeften. Bovendien wordt er in de meeste EU-landen geen apart minimumloon voor jeugd gehanteerd. Wat dat betreft loopt Nederland dus een stap achter.

Verandering
Het minimumjeugdloon zal niet in één keer worden afgeschaft, maar dit zal stapsgewijs gebeuren. Het minimumloon zal gelden voor jongeren tot 21 jaar, in plaats van tot 23 jaar zoals het nu is. Bovendien gaat het loon van jongeren van 18 tot en met 20 jaar ook stijgen. Dit is een maatregel die het kabinet voorstelt, om er zo voor te zorgen dat leeftijd niet een doorslaggevende rol gaat spelen bij het aannemen van personeel.