Scholingsvouchers kansberoep wegens succes beperkt tot langdurige zorg

Het is niet meer mogelijk subsidie voor je cliënt aan te vragen voor (om)scholing naar een kansrijk beroep. De zogeheten scholingsvouchers zijn onderdeel van de Tijdelijke regeling subsidie scholing richting een kansberoep. Het subsidieplafond van 36 miljoen is eerder bereikt dan verwacht. Het UWV neemt aanvragen die nu nog binnenkomen daarom niet meer in behandeling, behalve voor werk rond langdurige zorg, zoals ouderen-, gehandicapten- en langdurige geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt uit een recente brief van Asscher, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Kansberoep
Het doel van de subsidieregeling is het stimuleren van scholing richting een kansberoep waardoor de baankansen van deze werkzoekenden worden vergroot. Vooral mensen met een zwakkere arbeidspositie maken gebruik van de regeling. Maar liefst drie kwart van de vouchers is aangevraagd door werkzoekenden met een WW-uitkering. Toch is de behoefte aan (ondersteuning bij) scholing niet exclusief voor werklozen. Ook mensen die in loondienst werken en zelfstandigen maken gebruik van de regeling, maar in mindere mate: respectievelijk 20% en 5%. Benieuwd welke beroepen door het UWV worden aangemerkt als kansrijk? Check het hier.

Reacties

Plaats een reactie