Het Nieuwe Belonen serieus alternatief voor prestatiebonus

Een prestatiebonus is nauwelijks effectief. Het leidt niet tot meer intrinsieke motivatie, tot betere prestaties, tot meer geluk en bevlogenheid of tot het behoud van talent. Sterker nog, het leidt juist tot allerlei verkeerde gedragingen, zoals manipulatie en fraude. De enige reden dat prestatiebeloning nog zo hardnekkig is, is omdat managers denken dat het lekker makkelijk is: je stelt liever targets met een bonus in het vooruitzicht, dan dat je echte tijd en aandacht schenkt aan je medewerkers. Dat stelt beloningsexpert Kilian Wawoe in zijn gloednieuwe boek Het Nieuwe Belonen. Hij werkte jarenlang in het hol van de leeuw: als bonusverdeler bij ABNAMRO.

Resultaatgericht

Effectiever is een nieuwe, andere wijze van variabele beloning, niet op basis van grotendeels door toeval bepaalde individuele prestaties, maar op basis van resultaten. Het bestaat uit vier pijlers:

1) Belonen op basis van HR-analytics, het koppelen van data van personeel en bedrijfsresultaten;

2) Medewerkers niet meer beoordelen op basis van een scorelijst, maar alleen op één criterium: voldoet wel of niet;

3) Praat doorlopend met je werknemer, creëer een nieuwe performance management cyclus met veel aandacht voor coaching, competentieontwikkeling, feedback en doorlopende goal setting;

4) Een eerlijke variabele beloning in de vorm van een winstdeling, in combinatie met een teambeloning en een zogenaamde pro-sociale bonus: een bonus die door collega’s is aangedragen bij uitzonderlijke performance.

Het Nieuwe Belonen, Performa Uitgeverij, ISBN 9789076834924. Op 22 maart vindt er een speciaal vakcongres over Het Nieuwe Belonen plaats in Slot Zeist, waar Kilian Wawoe en Joris Luyendijk een presentatie geven. Meer weten, klik dan hier voor meer informatie.

Reacties

Plaats een reactie