Medewerker krijgt recht op kopie personeelsdossier

Met ingang van 25 mei aanstaande mag een werknemer van zijn werkgever niet alleen eisen dat hij de gegevens uit zijn personeelsdossier zelf mag inzien, maar dat de werkgever hem ook een kopie van het dossier verstrekt. Dat volgt uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die bepaalt dat een werkgever inzicht moet geven in de persoonsgegevens die zijn organisatie allemaal verzamelt. Een werkgever moet binnen zo’n verzoek van een werknemer binnen vier weken schriftelijk of per mail beantwoorden. Nu mag een werkgever nog weigeren gegevens te overhandigen, zolang hij de werknemer in staat stelt zijn personeelsdossier ter plekke in te zien.

Recht op inzage voor sollicitant?

Ook sollicitanten hebben het recht op inzage in de gegevens die u van hen verzamelt. Dit recht op inzage geldt voor verwerkte persoonsgegevens, denk aan bijvoorbeeld een cv, kopie van diploma’s of een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Het inzagerecht geldt echter niet voor interne notities, die vallen namelijk onder de zogeheten huishoudelijke exceptie. De aantekeningen die u maakt tijdens of naar aanleiding van het gesprek met uw sollicitant zijn bedoeld voor intern overleg en u hoeft de sollicitant deze gegevens dan ook niet te verstrekken. Zo blijkt uit navraag bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).