1,5 miljoen extra voor mensen met ernstige psychische klachten

Het kabinet en het UWV stellen een extra budget van maar liefst 1,5 miljoen beschikbaar om mensen met een psychische kwetsbaarheid naar werk te begeleiden. Dit geld wordt besteed aan Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en pilots bij werkgevers. Zo maakte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onlangs bekend. De reden hiervoor is dat het voor deze mensen moeilijk is werk te vinden en te houden. Zo blijkt uit onderzoek dat mensen met een ernstige psychiatrische aandoening drie tot vier keer vaker werkloos zijn dan mensen zonder ernstige psychische klachten.

Ondersteuning naar betaald werk

Naast het extra vrijgemaakte budget, zijn er ook afspraken gemaakt door (met andere of door andere ) andere betrokken partijen zoals GGZ Nederland, UWV, gemeenten, professionals en cliëntorganisaties die inzetten op de ondersteuning van deze kwetsbare groep naar betaald werk. Een daarvan is het tegengaan van vooroordelen over mensen met een psychische aandoening. Ook werkgevers gaan ermee aan de slag om ervoor te zorgen dat meer mensen met psychische problemen aan het werk kunnen.

Reacties

Plaats een reactie